Akademija biznis transformacije

Akademija biznis transformacije

Kompanija Alphabet Group organizuje Business Transformation Academy (Akademiju biznis transformacije), trening za razvoj menadžera sa majndsetom lidera 21. vijeka. Business Transformation Academy, trening koji se sastoji iz 6 modula kreće 30.10.2021, u Banjoj Luci, a na tom putu pratiće vas vrhunski eksperti iz oblasti razvoja profesionalnih vještina.

Razmišljate li kao lider 21. vijeka?

Biti bolji, uspješniji i drugačiji od drugih. Razmišljati kao lider ključ je postizanja organizacione kulture koja prevazilazi izazove savremenog poslovanja, stvara inovativna rješenja, te kreiranjem sistema prema potrebama same organizacije, dovodi do transformacije poslovanja i vrhunskih poslovnih rezultata.

Prateći potrebe domaćih i regionalnih kompanija, kompanija Alphabet Group razvila je poseban program za sve trenutne i/ili buduće menadžere u kompanijama, nasljednike kompanija i talentovane zaposlene koji nudi sve potrebne vještine za postizanje vrhunskih performansi menadžmenta.

Šta možete očekivati na Akademiji za biznis transformaciju?
Trening razvoja menadžera sa majndsetom lidera organizovan je u 6 modula:

MODUL ILiderstvo
MODUL IIInterno preduzetništvo
MODUL IIIUpravljanje stresom za menadžere (Rezilijentnost)
MODUL IVKomunikacija i prodaja za menadžere
MODUL VMarketing za menadžere
MODUL VIUpravljanje (poslovnim) navikama 

Koje vještine i procese ćete unaprijediti i poboljšati na na Business Transformation Academy?

LIDERSKE VJEŠTINE
KOMUNIKACIJSKE VJEŠTINE
POVEĆANJE PRODUKTIVNOSTI I EFIKASNOSTI
POVEĆANJE VIDLJIVOSTI

Na samom početku treninga, učesnici će biti testirani prvim domaćim online asesment alatom – Test kompetencija – koji mjeri 20 ključnih vještina u poslovnom svijetu, a koji je u saradnji sa vrhunskim domaćim i regionalnim psiholozima i HR profesionalcima razvila kompanija Alphabet Group. Testiranje ima za cilj da se prepoznaju jake strane i zone razvoja polaznika na početku treninga i potom izvrši evaluacija zaposlenih nakon šest mjeseci.

Više informacija na: https://alphabetgroup.net/business-transformation-academy

No Comments

Post A Comment