Inicijativa za „TesFair2023“ u Tesliću

Inicijativa za „TesFair2023“ u Tesliću

Dana 22.09.2022. godine održan je sastanak između Saše Trivića, Predsjednika Unije udruženja poslodavaca RS i šefa Odsjeka za međunarodnu saradnju i projekte od opšteg društvenog interesa opštine Teslić Duška Stojanovića, povodom inicijative za realizaciju bitnog projekta odnosno organizovanje prvog međunarodnog sajma Privrede „TesFair2023“ u Tesliću.

Na sastanku je naglašena posvećenost obe institucije da se kroz međunarodni sajam promoviše privredni kapacitet opštine Teslić i unaprijedi saradnju sa privrednim subjektima iz Evrope i svijeta. Sa sastanka poručuju, “Očekujemo podšku Direkcije za evropske integracije (DEI), Agencije za promocijustranih investicija (FIPA), kao i Vanjsko-trgovinske komore BiH i Privredne komore RS. U kontaktima sa svim akreditovanim diplomatsko-konzularnim misijama u BiH dogovorena je saradnja i promocija sajma u svim zemljama koje misije predstavljaju. Ovo će biti poseban regionalni događaj koji će uključiti i opštine u okviru BEAR regije sa kojima imamo odličnu saradnju (Tešanj i Žepče). Imajući značajno međunarodno iskustvo očekujemo da organizacija bude na najvišem nivou i da se opština Teslić i privrednici pozicioniraju na svjetskoj mapi kada su u pitanju privredni sajmovi i manifestacije sličnog karaktera, a sajam će postati godišnji događaj prepoznat u cijeloj regiji”.

No Comments

Post A Comment