Počinju besplatni kursevi ruskog jezika

Počinju besplatni kursevi ruskog jezika

Centar za otvoreno obrazovanje na ruskom jeziku i izučavanje ruskog jezika u Republici Srpskoj počinje sa radom na Univerzitetu u Banjoj Luci!

U 2023. godini svi oni koji žele da govore, da razumiju, čitaju i pišu na ruskom jeziku imaju mogućnost da pohađaju besplatne kurseve u ukupnom obimu od 144 časa (od toga 72 časa nastave u učionici):

  1. „Učenje ruskog uz putovanje po Rusiji“ (nivo A1);
  2. „Na ruskom bez greške!“ (nivo A2);
  3. „Ispit je položen“ (praktični kurs pripreme za polaganje testa iz ruskog jezika kao stranog za 1. nivo sertifikacije).

Oni koji su završili obuku iz ruskog kao stranog jezika imaće priliku da prođu besplatno sertifikaciono testiranje na odgovarajućem nivou te da dobiju sertifikat ruskog državnog obrasca koji potvrđuje njihovo poznavanje ruskog jezika.

Ukoliko ste zainteresovani za kurs, molimo vas da se javite na mejl oksana.sazonova@mail.ru. Za upis na kurs potrebni su sljedeći podaci:

  • Ime i prezime
  • Elektronska pošta
  • Državljanstvo
  • Mjesto prebivališta
  • Uzrast
  • Radno mjesto ili mjesto studiranja
  • Vaš tekući nivo poznavanja ruskog jezika (0/A1/A2/B1/V2/S1)

Aktivnosti Centra sprovode se u okviru projekta Državnog pedagoškog univerziteta „Lav Tolstoj“ iz Tule i imaju za cilj razvoj otvorenog obrazovanja na ruskom jeziku, promovisanje ruskog jezika kao osnova za međunarodnu saradnju i integraciju, popularizaciju ruskog jezika, ruskog obrazovanja i kulture u Republici Srpskoj. Centar je nastao na inicijativu i uz podršku Ministarstva prosvjete Ruske Federacije. Detaljnije informacije o aktivnostima Centra, edukativnim kursevima i događajima možete pronaći na sljedećem linku: https://clck.ru/35FubH


Preuzeto sa: Hocu.ba

No Comments

Post A Comment