Prijavite se na onlajn kurs Web Design: Wireframes to Prototypes

Prijavite se na onlajn kurs Web Design: Wireframes to Prototypes

Prijavite se na onlajn kurs koji organizuje Kalifornijski institut za umjetnost koji je besplatan i na koji se mogu prijaviti svi zainteresovani.

OBLAST:

veb dizajn

OPIS

Ovaj kurs je usmjeren na primjenu ranih UX istraživanja na stvarne korisničke interfejse: kreiranje wireframe, maketa i prototipova. Na kursu će biti riječi o: responzivnom i izazovima na mobilnih mreža, pristup mobilnom uređaju, tipografija na mreži, odnos između dizajna i programiranja i kodiranje, različite web tehnologije pomoću kojih funkcioniše Internet kao što su HTML, CSS, JavaScript, server side coding,databases. Ovaj kurs je nastavak  Web Design: Strategy and Information Architecture nakon koga su studenti završili prvu polovinu velikog projekta-razvijanje sveobuhvatnog plana za složenu web stranicu. Ako namjeravate da učestvujete na ovom kursu morate završiti prethodni već pomenuti (da biste stekli znanje neophodno za naredni kurs i da biste dobili sertifikat). Ovo je četvrti i posljednji kurs u UI/UX dizajnerskoj specijalizaciji koji je dizajnerski orjentisan ka korisničkom interfejsu i korisničkom iskustvu i nudi praktična upustva fokusirana na vizuelnu komunikaciju prije nego na marketing ili programiranje. Ovi kursevi su idealni za sve one koji imaju određeno iskustvo u grafičkom dizajnu i koji žele da unaprijedi vještine u UI I UX aplikacije u web dizajnu, i za sve one koji imaju iskustva u front ili back-end web razvoju kako bi pomoću kursa izoštrili svoje vještine.

Kurs se organizuje putem Coursera-e i besplatan je, jedino se sertifikat plaća i to 49$. Kurs traje 41h.

USLOVI

Za kurs se mogu prijaviti svi zainteresovani.

NAČIN PRIJAVE

Možete se prijaviti putem linka.

ROK ZA PRIJAVU:

u toku

Detaljnije:

https://calarts.edu

mladiinfo.me

No Comments

Post A Comment