Raspisan Javni poziv za predlaganje kandidata za dodjelu Republičke nagrade za volontiranje za 2023. godinu

Raspisan Javni poziv za predlaganje kandidata za dodjelu Republičke nagrade za volontiranje za 2023. godinu

Ministarstvo porodice, omladine i sporta poziva raspisalo je Javni poziv za kandidate za dodjelu Republičke nagrade za volontiranje u Republici Srpskoj za 2023. godinu.

U skladu sa Pravilnikom o dodjeli Republičke nagrade za volontiranje, prijedlog organizatora volontiranja kao kandidata za dodjelu Republičke nagrade mogu dostaviti fizička i pravna lica zainteresovana za volontiranje, a prijedlog volontera-pojedinca kao kandidata za dodjelu Republičke nagrade mogu dostaviti samo organizatori volontiranja.

Prilikom odlučivanja o dobitniku Republičke nagrade za organizatora volontiranja uzeće se u obzir sljedeći kriterijumi:

  • da su aktivnosti koje sprovodi organizator volontiranja od opšteg interesa za Republiku Srpsku i da se njima doprinosi poboljšanju kvaliteta života, aktivnom uključivanju građana u društvene procese i razvoju humanijeg i ravnopravnijeg demokratskog društva,
  • broj sprovedenih volonterskih aktivnosti u tekućoj godini,
  • broj uključenih volontera i njihova generacijska raznolikost pri sprovođenju aktivnosti ili projekata i izmirene sve obaveze prema Ministarstvu.

Prilikom odlučivanja o dobitniku Republičke nagrade za volontera-pojedinca uzeće se u obzir sljedeći kriterijumi:

  • broj volonterskih sati u tekućoj godini,
  • učešće u realizaciji većeg broja volonterskih aktivnosti ili projekata u tekućoj godini i
    rad na uključivanju novih volontera u najbližoj zajednici (razred, škola, fakultet, radna organizacija i slično).

Republička nagrada za organizatora volontiranja sastoji se od plakete i novčanog iznosa u visini od četiri prosječne plate u Republici Srpskoj za prethodnu godinu, dok se Republička nagrada volonterima-pojedincima sastoji od medalje i novčanog iznosa u visini od dvije prosječne plate u Republici Srpskoj za prethodnu godinu.

Aplikacione forme za podnošenje prijave kandidata za najboljeg volontera i najboljeg organizatora volontiranja mogu se preuzeti na sajtu Vlade Republike Srpske (www.vladars.rs – Ministarstva – Ministarstvo porodice, omladine i sporta – Dokumenti – Javni poziv za predlaganje kandidata za dodjelu Republičke nagrade za volontiranje za 2023. godinu).

Konkurs je otvoren do 28.11.2023.godine.

Javni poziv za dodjelu Republičke nagrade za volontiranje 2023 pdf 644,19 KB
Obrazac VOLONTER doc 55,5 KB
Obrazac ORGANIZATOR VOLONTIRANjA doc 58 KB

Preuzeto sa: Ministarstvo porodice, omladine i sporta


Preuzeto sa: Mladibl.com

No Comments

Post A Comment