U.G. Zašto ne: Zapošljavamo novinara/ku i voditelje/ice programskih timova

U.G. Zašto ne: Zapošljavamo novinara/ku i voditelje/ice programskih timova

U.G. “Zašto ne” je u potrazi za kandidatkinjama i kandidatima za popunjavanje sljedećih pozicija:
novinar/ka – istraživač/ica na portalu Istinomjer.ba
voditelje programskih timova
Aplicirati možete slanjem potrebne dokumentacije na email info@zastone.ba, putem platforme MojPosao.ba ili putem LinkedIn platforme.

Oglasi ostaju otvoreni do 31. januara 2022.

Pozicija: Istraživač/ca – Novinar/ka na portalu Istinomjer

UG “Zašto ne” traži kandidata/kinju za popunjavanje radnog mjesta Novinar/ka – Istraživač/ica na portalu Istinomjer

Kvalifikacije i radno iskustvo:

Visoka stručna sprema u relevantnom polju obrazovanja, prednost imaju fakulteti društvenih nauka (posebno Pravni fakultet i Fakultet političkih nauka, odsjek žurnalistika).
Odlično poznavanje engleskog jezika
Izvrsne vještine pisanja i uređivanja teksta;
Izvrsno poznavanje rada na računaru (MS Office / Google docs i drugi Google suite alati ili slični programi, online pretraga. Prednost je poznavanje rada sa bazama podataka);
Prednost imaju kandidati/kinje sa relevantnim iskustvom u istraživačkom i/ili novinarskom poslu, posebno sa iskustvom u desk-istraživanju (online istraživanja, istraživanje legislative i dr. pisane građe), te sa iskustvom rada na sličnim projektima;
Odlično poznavanje društvenih i političkih prilika, te aktuelnih zbivanja u BiH i regionu
Poželjno radno iskustva na novinarskim, istraživačkim ili srodnim poslovima
Poželjno je iskustvo u radu sa medijima i na društvenim mrežama
Iskustvo u fact-checkingu (provjeri činjenica) je prednost
Iskustvo u primjeni metoda naučnog istraživanja je prednost
Vještine javne prezentacije i komunikacije sa medijima su prednost
Mogućnost putovanja unutar i van BiH je prednost
Kandidat/kinja za poziciju na portalu Istinomjer će obavljati sljedeće zadatke:

Prikupljanje i kompiliranje podataka koji uključuju (ali nisu ograničeni na) informacije o radu izvršnih i zakonodavnih vlasti u BiH, programima političkih partija, ustavnom uređenju u BiH i drugim temama iz političkog domena
Novinarski rad – pisanje članaka za portal Istinomjer
Istraživanje ispunjenosti predizbornih obećanja
Komunikacija sa nadležnim institucijama
Kvalitativna analiza i statistička obrada podataka
Proizvodnja analitičkih članaka
Javna prezentacija i komunikacija sa medijima po potrebi
Priprema scenarija za kratke video-forme
Pisanje dijelova izvještaja ka partnerima i donatorima po potrebi
Drugi zadaci po potrebi
Proces selekcije podrazumijeva intervju sa odabranim kandidatima/kinjama koji će biti obavljen offline ili online u zavisnosti od uslova, te eventualni testni zadatak za kandidate/kinje koji/e uđu u uži izbor. Svi/e kandidati/kinje koji uđu u izbor za intervju biti će obaviješteni o tome u roku od 7 dana od zatvaranja konkursa.

Pozicija zahtijeva probni rad u trajanju od tri mjeseca (probni rad će biti plaćen). Oglas je otvoren za zapošljavanje na puno radno vrijeme.

UG “Zašto ne” je poslodavac koji promoviše jednakost u zapošljavanju, te naglašavamo da je svaka pozicija u organizaciji jednako otvorena za sve kandidate/kinje koji/e ispunjavaju tražene kvalifikacije, bez obzira na njihov etnički, nacionalni, vjerski, rasni i rodni identitet, invaliditet, ili seksualnu orijentaciju.

Grad: Sarajevo

Država: Bosna i Hercegovina

Broj radnih mjesta: 1

Vrsta zaposlenja: Ugovor o radu

Radno vrijeme: Puno radno vrijeme

Aplikacija treba da sadrži:

Kratak CV (obavezno)
Motivaciono pismo (obavezno).
Primjer prethodnog istraživačkog i/ili novinarskog rada relevantnog za zahtijevane kvalifikacije (poželjno)
Reference prethodnih poslodavaca (poželjno kao dodatak aplikaciji)
Datum objave: 10.1.2022.

Oglas ostaje otvoren do: 31.01.2022.

Za sva dodatna pitanja molimo da nas kontaktirajte na info@zastone.ba

Pozicija: Voditelj/ica programskih timova

U.G. “Zašto ne” traži kandidate/kinje za popunjavanje radnog mjesta Voditelj/ica programskih timova. Pozicija podrazumijeva vođenje timova koji osmišljavaju i implementiraju programe organizacije u oblastima:

odgovornost javnih aktera;
analiza i monitoring rada i otvorenosti zakonodavne i izvršne vlasti;
uključivanje građana/ki u procese donošenja odluka;
analiza i monitoring međunarodnih integracija u BiH;
borba protiv dezinformacija i praćenje stranih uticaja u BiH
Napomena: U konkursu naznačite koje od navedenih tema vas interesuju (moguće je označiti više tema).

Kvalifikacije i radno iskustvo:

Završen ili tekući bachelor studiju relevantnoj oblasti (političke nauke, društvene nauke, pravo, javna uprava, međunarodni odnosi i sl.)
Poželjno radno iskustvo na poslovima menadžmenta projekata ili vođenja istraživanja
Praćenje i poznavanje političke situacije i aktualnih zbivanja na društveno-političkoj sceni u BiH, u regiji i globalno
Poželjno prethodno iskustvo u istraživanju, prikupljanju podataka i pisanju istraživačkih izvještaja
Poznavanje engleskog jezika
Mogućnost putovanja unutar i van BiH
Voditelji/ce programskih timova će obavljati sljedeće zadatke:

Koordinacija timova pri implementaciji projekata i programa organizacije iz navedenih oblasti
Rad na platformi Javna rasprava
Koordinacija sa menadžmentom UG Zašto ne oko ostvarenja ciljeva i programa i projekata
Koordinacija istraživačkih i aktivnosti prema potrebi projekata i programa, te učešće u proizvodnji sadržaja u okviru ovih aktivnosti
Monitoring i evaluacija implementacije ciljeva projekata i programa i ostvarenja planiranih rezultata
Traženje, angažovanje i podrška međunarodnih i lokalnih eksperata/ica i konsultanata/ica na projektima
Saradnja sa trećim licima koja učestvuju na projektima kao eksperti/ce, konsultanti/ce, partneri/ce, ili u nekom drugom svojstvu
Učešće u koordinaciji, planiranju i kontroli projekata, te u pisanju izvještaja na projektima za partnere i donatore
Predstavljanje rezultata projekata na javnim događajima ili u medijima
Planiranje i implementacija budžeta na programima iz navedenih oblasti u saradnji sa menadžmentom i projektnim koordinatorima
Drugi zadaci po potrebi
Proces selekcije podrazumijeva intervju sa odabranim kandidatima/kinjama koji će biti obavljen offline ili online u zavisnosti od uslova, te eventualni testni zadatak za kandidate/kinje koji/e uđu u uži izbor. Svi/e kandidati/kinje koji uđu u izbor za intervju biti će obaviješteni o tome u roku od 7 dana od zatvaranja konkursa.

Pozicija zahtijeva probni rad u trajanju od tri mjeseca (probni rad će biti plaćen). Oglas je otvoren za zapošljavanje na puno radno vrijeme.

UG “Zašto ne” je poslodavac koji promoviše jednakost u zapošljavanju, te naglašavamo da je svaka pozicija u organizaciji jednako otvorena za sve kandidate/kinje koji/e ispunjavaju tražene kvalifikacije, bez obzira na njihov etnički, nacionalni, vjerski, rasni i rodni identitet, invaliditet, ili seksualnu orijentaciju.

Grad: Sarajevo

Država: Bosna i Hercegovina

Broj radnih mjesta: 2

Vrsta zaposlenja: Ugovor o radu

Radno vrijeme: Puno radno vrijeme

Aplikacija treba da sadrži:

Kratak CV (obavezno)
Motivaciono pismo (obavezno)
Reference prethodnih poslodavaca (poželjno kao dodatak aplikaciji)
Datum objave: 10.1.2022.

Oglas ostaje otvoren do: 31.01.2022.

Za sva dodatna pitanja molimo da nas kontaktirajte na info@zastone.ba

preuzeto sa: hocu.ba

No Comments

Post A Comment