Naši donatori

"Talentovani mladi ljudi, a kojih kako smo se i sami uvjerili u opštini Teslić ima poprilično, ne bi smjeli biti sputani fizičkim ili financijskim barijerama u razvoju njihovog kreativnog kapaciteta. Nakon razgovora sa Slavenom Jelićem, koji je u detalje objasnio dugoročnu viziju Centra za mlade - Nukleus, odlučili smo postaviti kamen temeljac. Uvjereni smo da će centar biti institucija koja će doprinjeti prosperitetu mladih stvaralaca (entrepreneurs)."
1516896801541
Zok i Melody
Donatori iz Ciriha - Švicarska
Nukleus centar u Tesliću pruža mjesto mladim, perspektivnim mladim preduzetnicima da se upoznaju, uče i rade. Sjajno je vidjeti kako Nukleus napreduje.
1580645270290
Michael R.
Donator iz Ciriha - Švicarska