3. Konferencija o urbanom planiranju i regionalnom razvoju u online formatu

3. Konferencija o urbanom planiranju i regionalnom razvoju u online formatu

3. Konferencija o urbanom planiranju i regionalnom razvoju: Urbano – ruralna povezanost I regionalni razvoj, koja će se održati 23. 11. 2021. u online formi.

Udruženje konsultanata inženjera Bosne i Hercegovine UKI BiH/ ACE BH organizira 3. Konferenciju o urbanom planiranju i regionalnom razvoju. Treća Konferencija je posvećena urbano-ruralnom povezivanju i regionalnom razvoju.

To je globalno aktuelna tema kojoj su posvećeni i dokumenti UN–AGENDA 2030 i EU-TERITORIJALNA AGENDA 2030

Na značaj urbano-ruralnog povezivanja i regionalnog razvoja djeluje i trenutna pandemija virusa COVID 19, praćena ozbiljnom ekonomskom krizom.

Konferencija će, kao i predhodne, okupiti eksperte i naučne radnike iz regije, predstavnike nevladinih organizacija, kao i predstavnike institucija vlasti, u cilju širenja znanja i iskustava u strateškom planiranju urbano-ruralnih područja i regionalnom razvoju.

Konferencija će biti održana u Sarajevu 23. novembra 2021. godine, u online formi.

Više informacija o ovom događaju možete naći na ovom linku.

akta.ba

No Comments

Post A Comment