Angažman stručne osobe za držanje obuke iz rodno-odgovornih metoda podučavanja

Angažman stručne osobe za držanje obuke iz rodno-odgovornih metoda podučavanja

 Rok prijave 28.09.2023


Naučno-umjetničko udruženje “Laboratorium” Tuzla kao implementacijski partner UNICEF-u u Bosni iHercegovini na projektu “IT Girls dolaze u vaše škole” traži stručnu osobu za pripremu i vođenje obuke iz rodno-odgovornih metoda podučavanja (engl. Gender-responsive teaching methods, GRTM) za profesore i profesorice srednjih škola Federacije BiH i Brčko distrikta.

O projektu:
IT Girls inicijativa, zajednička inicijativa UNDP, UNICEF i UN Women u Bosni i Hercegovini, ima fokus
na tri konkretna cilja:
● Omogućiti djevojčicama pristup tehnologiji i usvajanju novih digitalnih vještina
● Podizati svijest o značaju većeg učešća žena i djevojaka u IKT sektoru
● Povećati ekonomske mogućnosti za žene na radnom tržištu kroz partnerstvo
sa javnim i privatnim sektorom.
IT Girls inicijativa je od 2019. godine započela rad na uspostavljanju rada IT Girls klubova u osnovnim i srednjim školama Bosne i Hercegovine kroz projekat “IT Girls dolaze u vaše škole”. Koristeći već razvijenu Arduino metodologiju za osnovne i srednje škole, kao i priručnik o rodno-osjetljivim nastavnim metodama u STEAM obrazovanju, IT Girls master edukatori obučavaju nastavnike i nastavnice u osnovnim i srednjim školama BiH kako da koriste Arduino setove za učenje u učionici i kreiraju kolaborativne STEAM projekte sa svojim učenicima.

U cilju jačanja rodno-odgovornih metoda podučavanja i primjeni istih u nastavi i radu IT Girls klubova u okviru obuke za profesore i profesorice srednjih škola u Federaciji BiH i Brčko distriktu, održati će se i obuka iz rodno-odgovornih metoda podučavanja (GRTM obuka). GRTM obuke se treba oslanjati na priručnik za edukatore i edukatorice iz rodno-odgovornih metoda podučavanja, te sadržavati sljedeće module, uz mogućnost prilagodbe sadržaja:
● Spol i rod (teoretski i praktični pristup)
● Rodne uloge (teoretski i praktični pristup)
● Žene u STEAM oblastima – izazovi i prilike

Planirane aktivnosti:
1. Priprema i održavanje dvije GRTM obuke za profesore i profesorice srednjih škola Federacije BiH i Brčko Distrikta (prva obuka je planirana za 5.-7. oktobra 2023. godine; druga obuka planirana je krajem oktobra/početkom novembra 2023. godine).
2. Priprema izvještaja o održanim obukama – rok za izradu izvještaja je 10 dana od završetka obuke.

Očekivanja od trenera/ice:
1. Priprema i održavanje obuke za profesore i profesorice u trajanju od 3.5 – 4 sata koja uključuje teme: rod, spol, rodni stereotipi, rodno-zasnovane predrasude i diskriminacija, rodno-osjetljivi jezik, rodno-odgovorni pristupu nastavi sa fokusom na žene i djevojčice u STEAM. Obuka treba da sadrži teorijske i praktične vježbe.
2. Priprema evaluacijskih formulara za provjeru znanja profesora i profesorica na temu
rodno-odgovornih metoda podučavanja prije i poslije obuka.
3. Priprema izvještaja o održanoj obuci.
Zainteresovana fizička lica molimo da svoju zainteresovanost iskažu u vidu e-maila na
finansije.laboratorium@gmail.com najdalje do 28. septembra 2023. godine (do 23:59). U
e-mailu navesti dostaviti CV uz portfolio s relevatnim projektima i motivaciono pismo.


Preuzeto sa: Hocu.ba

No Comments

Post A Comment