Aplicirajte za stipendiju Ženevske akademije u Švajcarskoj

Aplicirajte za stipendiju Ženevske akademije u Švajcarskoj

Iskoristite priliku da pohađate stipendirane master studije na Ženevskoj akademiji u Švajcarskoj za 2024. godinu. Zainteresovani studenti koji ispunjavaju u tekstu navedene uslove mogu aplicirati i steći veoma dobru šansu za pohađanje stipendiranih master studija.

OBLAST:

pravo

OPIS

Svake godine Ženevska akademija nudi više od 25 djelimičnih i potpunih stipendija za LLM iz međunarodnog humanitarnog prava i ljudskih prava (LLM). Osim toga, takođe obezbjeđuju pune stipendije za magistarske studije iz oblasti tranzicionog prava (MTJ), ljudskih prava i vladavine prava.

Poznavanje francuskog jezika je prednost jer će studenti možda morati da prisustvuju predavanjima i konferencijama na francuskom jeziku.

Kandidati moraju imati punu diplomu prava (koja se stiče najkasnije do juna), što studentima omogućava da polažu pravosudni ispit u svojoj relevantnoj zemlji, ili drugu ekvivalentnu diplomu ako aplikant ima dobru obuku iz međunarodnog javnog prava i srodnih kursevi vezani za njihov program (npr. međunarodno pravo ljudskih prava, međunarodno krivično pravo, međunarodno humanitarno pravo).

Kandidati moraju imati jak akademski rekord.

Kandidati treba da imaju vidljivo interesovanje za relevantnu temu programa (npr. profesionalno iskustvo, ljetnja škola, stažiranje, publikacije, posećene konferencije, itd.).

Kandidati mogu aplicirati za punu stipendiju i za djelomičnom stipendijom. Odaberite svoju kategoriju i popunite aplikacionu formu. Podnesite svoju prijavu i platite taksu (100 švicarskih franaka).

Potpuno finansirane stipendije su samo za građane ne-zapadnih zemalja. Ženevska akademija u Švicarskoj, dok su djelimične stipendije dostupne građanima EU.

Puna stipendija Ženevske akademije obezbjeđuje pune školarine i životne troškove stipendistima tokom 10 mjeseci. Dok djlimična stipendija Ženevske akademije pokriva samo školarinu.

USLOVI

Kako bi aplicirali, morate ispuniti sledeće preduslove:

 • Za studente master programa
 • CV (na engleskom);
 • Lična izjava (na engleskom koja objašnjava vaše interesovanje za program; ne duži od dvije stranice);
 • Dva pisma preporuke (na engleskom);
 • Ovjerene kopije relevantnih nivoa i diploma;
 • Ovjerene kopije službene evidencije o položenom fakultetu. Za trenutno upisane studente, potvrda univerziteta o njihovom trenutnom upisu sa evidencijom o posljednjim fakultetskim ispitima i dobijenim ocjenama;
 • Jezički testovi – TOEF, IELTS, DALF;
 • Kopija pasoša;
 • Dokaz o tekućim prihodima (npr. obračun plate, poreska prijava, izvod iz banke, pismo poslodavca) – ako ovaj dokaz nije dostupan, objasnite zašto;
 • Dokaz o materijalnom stanju porodice (npr. izvod iz banke, izvod o plati) – ako takav dokaz nije dostupan, objasnite zašto;
 • Dokaz o bilo kakvoj finansijskoj podršci koju trenutno primate (npr. sponzori, pismo roditelja, donatora stipendije), ako je primjenjivo.

NAČIN PRIJAVE

Da biste se prijavili potrebno je da popunite aplikacionu formu.

ROK ZA PRIJAVU:

26.01.2024.

Detaljnije na:

https://www.geneva-academy.ch/masters/study-with-us/scholarships/simplepages?article=5

mladiinfo.me


Preuzeto sa: Hocu.ba

No Comments

Post A Comment