Besplatan webinar: Rješenja za digitalizaciju poslovnih procesa u građevinskoj industriji

Besplatan webinar: Rješenja za digitalizaciju poslovnih procesa u građevinskoj industriji

U sklopu webinara će biti prikazano na koji način pozicije dokumenta narudžbi ali i robnih dokumenata možemo vezivati za određenu poziciju ugovora sa investitorom.

Rješenja za digitalizaciju poslovnih procesa u građevinskoj industriji

27. JANUAR 2022. u 11:00 h

webinar (online)

PRIJAVI SE NA SEMINAR

U osnovi poslovnog procesa građevinskih kompanija je često kompleksan projekat odnosno ugovor sa investitorom, sa precizno definisanim građevinskim radovima i ugovorenim rokovima. Ovakvi projekti mogu biti podijeljeni u LOTove ili faze realizacije projekta. Efikasno upravljanje projektom zahtijeva i ažurnu evidenciju svih prihoda ali i troškova vezanih za pojedini ugovor.

U sklopu webinara će biti prikazano na koji način pozicije dokumenta narudžbi ali i robnih dokumenata možemo vezivati za određenu poziciju ugovora sa investitorom. Na osnovu povezanih dokumenata možemo analizirati podatke analitički ili sumarno na nivou projekta.

Važan dio troškova vezan za svaki projekat su i troškovi plata radnika angažovanih na izvođenju radova. Proces evidentiranja vrsta radne obaveze i odsustava je pojednostavljen i optimizovan tako da se može unositi i sa udaljene lokacije putem PANTHEON Web Light poslovnog rješenja.

Firme koje izvode građevinske radove zahtijevaju i prilagođene dokumente prilikom fakturisanja u vidu privremenih ili okončane situacije. Uz fakturu obavezan element predstavlja i građevinska knjiga koju je moguće ispisivati direktno iz PANTHEON-a, što može značajno pojednostaviti proces izdavanja.

U sklopu besplatnog webinara će biti prezentovano rješenje za digitalizaciju poslovnih procesa u građevinskoj industriji:

  • Evidencija ugovora sa investitorom detaljno po ugovornim pozicijama.
  • Analiza projekata na više nivoa ili faza projekta.
  • Automatski uvoz ugovora iz Excel datoteke u PANTHEON šifrante.
  • Mogućnost praćenja narudžbi i ugovora sa kooperantima ili podizvođačima.
  • Evidencija izvršenih radova i ispis građevinske knjige.
  • Automatski obračun retencije.
  • Ispis privremenih i okončane situacije.
  • Evidencija radnog vremena sa udaljenih lokacija.
  • Analiza i izvještavanje po projektima.

Na ovaj način, kroz evidenciju narudžbi, ponuda, preko plata pa do ulaznih i izlaznih računa, omogućeno je detaljno i sveobuhvatno praćenje i analiza poslovnih procesa u građevinskoj industriji.

Preuzeto sa: akta.ba

No Comments

Post A Comment