Besplatna ljetna škola SQL-a

Besplatna ljetna škola SQL-a

Na interaktivnom online self-study kursu “SQL za početnike”, upoznati ćemo Vas sa osnovnim konceptima korištenja SQL-a, za kreiranje jednostavnih upita na bazama podataka.

SQL je jedan od najuniverzalnijih jezika za upravljanje bazama podataka na svijetu. Veoma je fleksibilan, moćan i široko rasprostranjen. Zbog svoje široke upotrebe, jednostavnosti i pristupačnosti, spada u kategoriju TOP 5 najčešće korištenih programskih jezika na svijetu.

Šta je kurs SQL za početnike?

Interaktivni online self-study kurs “SQL za početnike”, omogućava vam da sami definišete intenzitet i vrijeme učenja, što vam pruža maksimalnu fleksibilnost i učinkovitost. Na našoj platformi polaznici imaju neograničen pristup svim materijalima 24/7. Tokom kursa učimo kroz praktične primjere, a od vas očekujemo posvećenost i trud, kako bi savladali gradivo

Šta ćemo naučiti?

  • Naučićete osnovne koncepte relacionih baza podataka,
  • Naučićete kako da samostalno instalirate i konfigurišete SQL Server, te kako da napravite restore baze podataka,
  • Postaćete kompetentni u pisanju upita na baza podataka, odnosno u korištenju naredbi za selektovanje, sortiranje, limitiranje i filtriranje podataka.

Zakorači u svijet SQL programskog jezika…

Za više detalja posjetite Bitology – Platforma za ONLINE edukaciju


Preuzeto sa: Hocu.ba

No Comments

Post A Comment