Besplatna radionica: Mladi i sigurnost

Besplatna radionica: Mladi i sigurnost

Vanjskopolitička inicijativa BH i Ambasada Švicarske u BiH pozivaju student/ice Fakulteta političkih nauka iz Sarajeva I Banja Luke da se prijave za učešće na radionici “Mladi i sigurnost” koja će se održati od 20.10.2021. do 22.10.2021. godine u hotelu Lavina, Jahorina.

U bliskoj saradnji s Ambasadom Švicarske u Bosni i Hercegovini, s ciljem promovisanja candidature Vlade Švicarske za mjesto nestalne članice u Vijeću sigurnosti Ujedinjenih nacija (kampanja Plus za mir), Vanjskopolitička inicijativa BH provodi projekat “Mladi i sigurnost”. Švicarska je po prvi put kandidat za nestalno mjesto u Vijeću sigurnosti UN-a za razdoblje 2023.-2024. Jedan od ciljeva projekta je daljnja rasprava o ulozi Švicarske u BiH, kao i njen potencijalno novi status u Vijeću sigurnosti UN-a.

Projekat obuhvata promotivne aktivnosti za kampanju “Plus za mir” među mladima u BiH i donositeljima odluka, kroz rasprave o vrijednostima i potencijalnoj ulozi i utjecaju malih država u Vijeću sigurnosti UN-a, s posebnim naglaskom na ulogu Švicarske. U fokus se stavlja saradnja u oblasti obrazovanja, promovisanje bilateralnih odnosa između BiH i Švicarske, uloga Švicarske u naporima za izgradnju mira, kao i osnaživanje mladih ljudi u BiH.

Za učešće se možete prijaviti do 13.10.2021. putem linka.

Učešće na radionici je potpuno BESPLATNO!

Troškove hrane i osvježenja, prevoza kao i smještaja za učesnike i učesnice pokrivaju organizatori.

Preuzeto sa: hocu.ba

No Comments

Post A Comment