Centar Daj5 u potrazi je za volonterima s mogućnošću plaćenog angažmana

Centar Daj5 u potrazi je za volonterima s mogućnošću plaćenog angažmana

 Rok prijave 10.09.2023


Poziv je otvoren do 10. septembra 2023. godine.

📝 Prijava treba da sadrži osnovne podatke o vama, vašim interesima i dosadašnjim radnim i volonterskim iskustvima, kao i podatke o formalnom i neformalnom obrazovanju.

❓Šta dobijate volontiranjem u Centru za podsticanje autentičnog djetinjstva Daj5

– iskustvo u radu s djecom

– sticanje edukacijsko-psiholoških vještina

– mentorstvo od tima s velikim iskustvom u radu s djecom

– boravak u podržavajućem i motivišućem okruženju

– potvrdu o volontiranju

– mogućnost plaćenog angažmana

⁉️ Šta očekujemo od volontera?

– volontiranje s djecom kroz radionice i slobodne aktivnosti

– motivisanost i želju za učenjem

– pomoć u obavljanju ostalih logističkih i operativnih zadataka neophodnih za funkcionisanje Centra

📧 Prijavite šaljite na email centar@daj5.ba


Preuzeto sa: Hocu.ba

No Comments

Post A Comment