CETEOR najavljuje: VIII Savjetovanje o energetici

CETEOR najavljuje: VIII Savjetovanje o energetici

Poziv za učešće VIII SAVJETOVANJE O ENERGETICI

“Niskokarbonska budućnost Zapadnog Balkana”

SARAJEVO, 29 – 30. septembar 2021. godine, online događaj

O R G A N I Z A T O R   

C E T E O R  

S A R A J E V O

Nakon uspješno organizovanih sedam Savjetovanja sa preko 800 učesnika, ove godine u svjetlu digitalizacije CETEOR najavljuje održavanje VIII Savjetovanja u septembru 2021. godine putem Zoom platforme.

VIII Savjetovanje o energetici pod nazivom “Niskokarbonska budućnost Zapadnog Balkana” će se održati  29 i 30. septembra 2021. godine u Sarajevu, putem Zoom platforme.

Cilj ovogodišnjeg Savjetovanja je omogućiti razmjenu iskustava iz zemalja EU i regije u pogledu dekarbonizacije, te ukazati na moguće šanse za razvoj. Bit će razmotrena krucijalna pitanja o aktuelnim procesima energetske i klimatske politike, te će se dati kritički osvrt na strateške dokumente koji su usvojeni i na one koji su u procesu usvajanja. Također će biti razmotren uticaj pandemije COVID 19 na proces dekarbonizacije, kao moguće prekretnice ka novom konceptu razvoja uz manju potrošnju energije.

Na VIII Savjetovanju očekujemo relevantne aktere iz oblasti energijske efikasnosti i obnovljivih izvora energije kao što su:

•           predstavnici međunarodnih i domaćih organizacija;

•           stručnjaci i menadžeri iz energetskih organizacija, industrije, zgradarstva i transporta, naučnih i finansijskih institucija;

•           predstavnici lokalnih zajednica;

•           investitori u projekte EE i OIE;

•           predstavnici nevladinih organizacija i medija

•           predstavnici resornih ministarstava/institucija;

•           proizvođači opreme i građevinskih materijala.

Na putu tranzicije, neizostavna karika je razmjena stručnih iskustava iz aktuelnih oblasti koju CETEOR-ova Savjetovanja podstiču. Posebno je značajno izdvojiti ključne aktivnosti u odnosu na prethodno Savjetovanje o energetici koje je održano 2019. godine, a odnosi se prije svega na slijedeće:

•                 U procesu je usvajanje Strategije prilagođavanja na klimatske promjene i niskoemisionog razvoja BiH

•               BiH je nedavno usvojila Utvrđeni doprinos BiH (Nationally Determined Contributions – NDCs) u pogledu esmisija stakleničkih gasova ;

•           U toku je izrada integrisanog Nacionalnog plana za energiju i klimu (National Energy and Climate Plan NECP), kojim se definiraju ciljevi za smanjenje emisije stakleničkih gasova za BiH u skladu sa opredjeljenjem iz Sofijske deklaracije: postiznje klimatske neutralnosti do 2050. Definisani ciljevi će imati značajan uticaj i na privredne tokove u BiH;

•           U toku je izrada Strategije okoliša sa akcionom planom za BiH, koja također obuhvata i pitanja u vezi sa energijom i klimatskim promjenama;

•           Sve je veći pritisak EU za uvođenje šema trgovanja emisijama sa ciljem dekarbonizacije, a što će imati najveći uticaj na energetiku;

•                 U toku je usvajanje Nacionalnog plana za adaptaciju na klimatske promjene (NAP);

•                  U pripremi su izmjene i dopune Zakona o energijskoj efikasnosti u Federaciji BiH i Republici Srpskoj;

•                 U toku je reforma shema za podsticanje OIE u oba entiteta

•                 U toku je usvajanje integralne Strategije obnove zgrada u BiH do 2050.

Imajući u vidu prethodno navedeno potreba za razmjenom stručnih iskustava ove godine je utoliko veća.

Ovogodišnje Savjetovanje obuhvatit će sljedeće tematske cjeline:

•           Izazovi na Zapadnom Balkanu u kontekstu dekarbonizacije;

•           Sudbina rudnika i termoelektrana u procesu dekarbonizacije

•           Energetska i klimatska politika u zemljama Zapadnog Balkana

•           Iskustva u realizaciji projekata iz oblasti energije i klime na lokalnom nivou

Organizator je za potrebe informisanja šire javnosti o predstojećem događaju kreirao brošuru VIII Savjetovanja koju preporučujemo da preuzmete na stranicama organizatora.

Sve detalji u vezi sa učešćem i prijavom na VIII Savjetovanje, učešće kroz sponzorstvo i mnoge druge vidove saradnje, možete saznati na:

www.ceteor.ba

ili kontaktirajući:

ekavazovic@ceteor.ba ili putem kontakt tel: +387 33 563 582; fax: +387 33 205 725.

asovsic@ceteor.ba ili putem kontakt tel.:+387 33 563 586

abrcaninovic@ceteor.ba ili putem kontakt tel.:+387 33 563 589

Budite dio VIII Savjetovanja ! Očekujemo Vas!

No Comments

Post A Comment