CZM Teslić podržava “Orange day”

CZM Teslić podržava “Orange day”

Centar za mlade Teslić  zajedno sa ostalim omladinskim centrima, prostorima za mlade i omladinskim klubovima  danas iz Banjaluke poručuje#nistesame – 𝗠𝗜 𝗦𝗠𝗢 𝗨𝗭 𝗩𝗔𝗦❗👧👱‍♀️

Svakog 25. dana u mjesecu obilježava se “Orange day” – dan borbe protiv nasilja nad ženama i djevojčicama

Omladinski radnici i radnice kontinuirano rade na prevenciji svih oblika nasilja nad ženama, edukaciji i osvještavanja ovog problema u našem društvu. 🟠

No Comments

Post A Comment