Erazmus+ info događaji

Erazmus+ info događaji

Polovinom decembra 2021. godine, biće održana dva Erazmus+ info događaja.

Prvi događaj je E-Info sesija, a koja se održava u oganizaciji Evropska izvršne agencija za obrazovanje i kulturu (EACEA), 14. decembra 2021. godine, u terminu od 10 do 12.30 časova.

Tema je Erazmus+ Izgradnja kapaciteta u visokom obrazovanju – Podsticanje pristupa saradnji u visokom obrazovanju.

Više informacija, kao i obavezna registracija nalaze se na linku: https://www.eacea.ec.europa.eu/news-events/events/online-info-session-erasmus-capacity-building-higher-education-cbhe-fostering-access-cooperation_en

Erazmus+ informativni dan u BiH, u organizaciji Erazmus+ kancelarije u BiH, biće održan onlajn 16. decembra 2021. godine.

Svrha događaja je promocija mogućnosti u oblasti visokog obrazovanja u okviru Erazmus+ programa za visokoškolske institucije u BiH, sa posebnim naglaskom na Izgradnju kapaciteta za visoko obrazovanje, Međunarodnu kreditnu mobilnost, Erazmus Mundus, Virtuelne razmjene i Žan Mone aktivnosti.

Preuzeto sa: Univerzitet u Banjoj Luci

No Comments

Post A Comment