Erazmus+ stipendije za razmjenu studenata i osoblja – Univerzitet Aleksandru Joan Kuza u Jašiju, Rumunija

Erazmus+ stipendije za razmjenu studenata i osoblja – Univerzitet Aleksandru Joan Kuza u Jašiju, Rumunija

U okviru Erazmus+ programa – kreditna razmjena – raspisan je konkurs za osoblje za odlazak na razmjenu na Alexandru Ioua Cuza univerzitetu u Jašiju, Rumunija.

Dostupne su: jedna stipendija (1) za studente sva tri ciklusa u trajanju od 6 mjeseci, jedna stipendija (1) u svrhu držanja nastave i jedna stipendija (1) u svrhu obuke osoblja u trajanju od 7 dana. Razmjena se mora realizovati do 31.7. akademske godine 2022/23.

Aplikanati:

Na konkurs se mogu prijaviti studenti i zaposleni Univerziteta u Banjoj Luci sa Fakulteta fizičkog vaspitanja i sporta.

Potrebna dokumentacija:

  1. Kopija pasoša
  2. CV u Europass formatu
  3. Prijedlog Ugovora o razmjeni
  4. Motivaciono pismo

Za pomoć prilikom izrade prijedloga ugovora o učenju, obratiti se nadležnom akademskom koordinatoru za međunarodnu razmjenu studenata i osoblja.

PRIJAVA:

Sva tražena dokumentacija se dostavlja na engleskom jeziku koordinatoru za međunarodnu i međuuniverzitetsku saradnju, elektronskom poštom, na e-adresu: sasa.jovanovic@ffvs.unibl.org (sa napomenom: za Erazmus+, kreditna razmjena – Univerzitet u Jašiju, Rumunija).

Rok za dostavljanje dokumentacije je 28.1.2022. godine do 16:00 časova.

POSTUPAK ODABIRA:

  1. Po završetku konkursa, Komisija za sprovođenje postupka izbora kandidata za odlaznu razmjenu sa Fakulteta fizičkog vaspitanja i sporta Univerziteta u Banjoj Luci će izvršiti provjeru podobnosti pristiglih prijava.
  2. Odobrene prijave će biti poslane partnerskom EU univerzitetu kao nominacije.
  3. EU univerzitet odlučuje o finalnoj selekciji kandidata.

Preuzeto sa: Univerzitet u Banjoj Luci

No Comments

Post A Comment