Erazmus+ stipendije za razmjenu studenata na Univerzitetu „Roma Tre” u Rimu

Erazmus+ stipendije za razmjenu studenata na Univerzitetu „Roma Tre” u Rimu

U okviru Erazmus+ programa (KA 107 International Credit Mobility, Call 2019) raspisan je konkurs za razmjenu studenata na Odsjeku za strane jezike, književnosti i kulture, Odsjeku za humanističke nauke te Odsjeku za političke nauke Univerziteta „Roma Tre” u Rimu (Università degli studi Roma Tre).

Dostupne su (4) stipendije za studente prvog i drugog ciklusa u trajanju od šest (6) mjeseci.

Razmjena se mora realizovati u ljetnom semestru akademske 2021/22. godine.

Iznos stipendije:

Mjesečna stipendija u iznosu od 850,00 evra (za troškove života) i do 180,00 evra za putne troškove.
Viza, dozvola za boravak i osiguranje nisu obuhvaćeni ovom stipendijom.

Aplikanti:

Na konkurs se mogu prijaviti studenti prvog i drugog ciklusa studija Filološkog fakulteta, Filozofskog fakulteta i Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Banjoj Luci.

Potrebna dokumentacija:

1. Kopija pasoša,

2. CV u Europass formatu,
3. Motivaciono pismo na italijanskom ili engleskom jeziku,
4.  Prepis ocjena na engleskom jeziku (studenti drugog ciklusa treba da dostave potvrde o prosječnoj ocjeni sa oba ciklusa),
5. Prijedlog ugovora o učenju (Prilog 1),
6. Potvrda o poznavanju italijanskog ili engleskog jezika (minimalno B1 nivo).

Za pomoć prilikom izrade prijedloga ugovora o učenju obratiti se nadležnom akademskom koordinatoru za međunarodnu razmjenu studenata i osoblja: http://unibl.org/sr/saradnja/kancelarija-prorektora/akademski-koordinatori-za-medjunarodnu-razmjenu-studenata-i-osoblja

Linkovi:

Studijski programi:

https://www.uniroma3.it/en/about-us/departments-and-schools/departments/humanities-009439/ (Odsjek za humanističke nauke)

https://www.uniroma3.it/en/about-us/departments-and-schools/departments/foreign-languages-literatures-and-cultures-009438/ (Odsjek za strane jezike, književnosti i kulture)

https://www.uniroma3.it/en/about-us/departments-and-schools/departments/political-science-009448/ (Odsjek za političke nauke)

Informacije o smještaju: https://portalestudente.uniroma3.it/en/international-mobility/accommodation/

Informacije za dolazeće studente: https://portalestudente.uniroma3.it/en/international-mobility/programma-erasmus-incoming-students-eng/

https://portalestudente.uniroma3.it/mobilita/informazioni-generali/

Katalog predmeta na italijanskom jeziku: http://uniroma3-public.gomp.it/Programmazioni/Catalogo/CatalogoErogata.aspx

Katalog predmeta na engleskom jeziku: https://www.uniroma3.it/foreign-language-courses/

Prijava:

Sva tražena dokumentacija dostavlja se elektronskom poštom na imejl-adresu Anje Pravuljac, koordinatorke za međunarodnu saradnju Filološkog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci (anja.pravuljac@flf.unibl.org).

Postupak odabira:

Po završetku konkursa Komisija sa Filološkog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci izvršiće provjeru podobnosti pristiglih prijava i obaviti selekciju kandidata. Prednost imaju studenti koji do sada nisu učestvovali u razmjeni u okviru Erazmus+ programa.

Napomena:

Razmjena se mora realizovati uz poštovanje svih epidemioloških mjera koje su na snazi u državi institucije prijema.

Konkurs će biti otvoren petnaest (15) dana od datuma objavljivanja na internet stranicama Filološkog fakulteta i Univerziteta u Banjoj Luci.

Rok za dostavljanje dokumentacije je 14. 12. 2021.  godine do 12.00 časova.

Preuzeto sa: Univerzitet u Banjoj Luci

No Comments

Post A Comment