DOZVOLJENA STAROST KANDIDATA:
18 – 65 GODINA
HONORAR:
2.000 KM

Lokacija

BOSNA I HERCEGOVINA

Stručna sprema

7. stepen stručne spreme

Opis prilike

Fondacija Mozaik zapošljava: Menadžer za partnerstva sa opštinama, općinama i gradovima

Fondacija Mozaik traži menadžera ili menadžericu za partnerstva sa opštinama, općinama i gradovima

Od Vas očekujemo:

 • Proaktivnu i poduzetnu osobu sa najmanje 5 godina radnog iskustva u biznis, javnom i/ili NVO sektoru na menadžerskim pozicijama,
 • Iskustvo u uspostavljanju i održavanju uspješnih partnerstava,
 • Značajno iskustvo u upravljanju projektima,
 • Spremnost za rad u posvećenom, profesionalnom multidisciplinarnom timu,
 • Master diplomu iz društvenih nauka,
 • Vozačku dozvolu sa najmanje 5 godina iskustva,
 • Iznimnu pismenost na oficijelnim jezicima u BiH, kao i digitalnu pismenost,
 • Aktivno korištenje engleskog jezika, u govoru i pisanju.

Opis posla i odgovornosti:

 • Uspostavljanje i održavanje partnerskih odnosa sa opštinama, općinama i gradovima, sa fokusom na uključivanje dijaspore u lokalni razvoj,
 • Uspostavljanje infrastrukture za uključivanje dijaspore koja podrazumijeva prostor i kapacitete u zajednicama, kao i digitalnu podršku u lonac.pro,
 • Organizacija treninga za opštinske službenike i službenice za rad u loncu i uključivanje dijaspore u razvoj zajednice,
 • Uspostavljanje opštinskog fonda za podršku uključivanja dijaspore,
 • Integrisanje i sinergija unutar ekosistema za podršku preduzetništvu (lonac.pro),
 • Radni angažman puno radno vrijeme, kancelarija Banja Luka.

Šta nudimo:

 • Rad u Fondaciji sa najdugoročnijim i besprijekornim renomeom u domaćem i regionalnom okruženju,
 • Mogućnost uticaja na prosperitetniji poslovni i društveni ambijent Bosne i Hercegovine,
 • Rad u organizaciji koja njeguje korporativnu kulturu zasnovanu na međusobnom uvažavanju, povjerenju, poštivanju, otvorenoj i profesionalnoj komunikaciji,
 • Konstantne edukacije i lično usavršavanje prema preferencijama uposlenica i uposlenika,
 • Valoriziranje postignutih rezultata, timskog rada i ličnih ambicija,
 • Prostor za ostvarenje profesionalnih i ličnih inovativnih ideja.

Molimo Vas da dostavite svoj CV i odgovorite na sljedeća pitanja na jednoj stranici:

 • na koji profesionalni uspjeh sam posebno ponosan/a
 • ocijenite pismenost na oficijelnim bh. jezicima
 • ocijenite pismenost na engleskom jeziku.

Registrujte se u loncu, kliknite na PRIJAVI SE i dostavite nam svoju prijavu.