Fondacija Tuzlanske zajednice: Program filantropije

Fondacija Tuzlanske zajednice: Program filantropije

U okviru programa filantropije Fondacija tuzlanske zajednice razvija i promoviše kulturu darivanja i podstiče uključivanje filantropa u organizovan razvoj zajednice. Aktivnosti u okviru ovog programa usmjerene su na povezivanje pojedinaca, preduzeća, porodica i drugih donatora kako bi zajednički organizovali dobrovoljno darivanje za podršku civilnom sektoru u cijeloj BiH.

Kroz razvoj udruženih i filantropskih fondova, on-line grupnog finansiranja, saradnju sa preduzećima, pojedincima i dijasporom, stvaramo okruženje i uslove za dugoročnu održivost civilnog sektora i kontinuiranu podršku građanskim inicijativama i projektima za opšte društvenu korist.

Javni poziv
Podrška realizaciji promotivne kampanje i organizaciji događaja
Ko može aplicirati?
Aplicirati mogu OCD i NGG iz BiH, koje zadovoljavaju sljedeće osnovne kriterije:

Žele s drugim OCD u BiH promovisati vrijednosti filantropije kao važnog segmenta za razvoj društva u BiH;
Imaju već izgrađene odnose sa ljudima u lokalnoj zajednici i značajan krug potencijalnih lokalnih donatora i žele graditi povjerenje s drugim lokalnim donatorima u svojoj zajednici;
Žele ojačati svoje kapacitete za uspješno i transparentno provođenje kampanja i organizaciju promotivnih događaja;
Spremni su na saradnju u smislu unapređenja transparentnog i odgovornog upravljanja finansijskim sredstvima dobivenim od FTZ i drugih donatora.
Rok za prijavu:
Poziv za prijem aplikacija otvoren je od 18. maja do 08. juna 2023.

No Comments

Post A Comment