Grantovi za održivi razvoj

Grantovi za održivi razvoj

​UNESCO je objavio Poziv za Promociju održivog razvoja kroz UNESCO programe i lokacije. Rok za podnošenje prijave je 09. maj 2022. godine do 23:59 časova.

Projekat ima za cilj da promoviše održivu i klimatski neutralnu Evropu kroz istraživanje i obrazovanje sa ciljem razvoja inovativnih rješenja za probleme životne sredine u odabranim UNESCO lokacijama.

Projekat će se fokusirati na 3 komponente/očekivane rezultate:

OR 1: Promocija istraživanja primijenjenih i primjenljivih na UNESCO-ovim lokacijama u vezi sa biodiverzitetom, održivošću, vodama, okeanima i klimom;

OR 2: Promocija i implementacija obrazovanja za održivi razvoj, obrazovanja u oblasti vodoprivrede, obrazovanja o klimatskim promjenama ili okeanima na UNESCO-ovim lokacijama, i

OR 3: Inovativna „zelena” i „plava” rješenja za održivi razvoj i ublažavanje i prilagođavanje klimatskim promjenama a koja se promovišu na UNESCO-ovim lokacijama.

Maksimalan iznos po projektu je 25 000 američkih dolara.

Detaljne informacije dostupne su OVDJE.

Preuzeto sa: Ministarstvo za evropske integracije i međunarodnu saradnju

No Comments

Post A Comment