HIA BiH otvoreni poziv za dostavljanje prijava za učešće na PDVIAGMM programu

HIA BiH otvoreni poziv za dostavljanje prijava za učešće na PDVIAGMM programu

Humanity in Action BiH desetu godinu zaredom organizuje projekat “Poticanje demokratskih vrijednosti i aktivnog građanstva među mladima”, uz podršku National Endowment for Democracy (NED). Program je fokusiran na transfer znanja o demokratskim principima i ljudskim pravima, stimulisanje kritičkog razmišljanja o osjetljivim pitanjima u društvu, te poticanje razvoja komunikacijskih i istraživačkih vještina učesnika_ca.

Poziv se primarno odnosi na studente_ice prve i druge godine dodiplomskog studija na svim visokoškolskim ustanovama u Bosni i Hercegovini, ali i prijave studenata_tica sa viših godina će se uzeti u razmatranje.

Program se sastoji iz sljedećih komponenti:

  • Devetodnevni edukacijski program u Sarajevu (decembar 2021. godine) prvenstveno ima za cilj prenošenje znanja o različitim modelima demokratije, demokratskim vrijednostima, osnovnim postulatima aktivnog građanstva i demokratske političke kulture, ljudskim pravima, nacionalizmu i identitetu, te omladinskom aktivizmu.
  • Individualno istraživanje (decembar 2021. – februar 2022. godine) će omogućiti učesnicima_ama da uz dodijeljenog mentora istražuju pitanje od njihovog interesa koje se u širem smislu odnosi na postojeće prepreke koje onemogućavaju efikasno učešće mladih u njihovim zajednicama, odnosno na primjenu diskriminacije ili kršenja ljudskih prava mladih.
  • Trodnevni trening u Neumu (mart 2022. godine) predstavlja priliku za prezentaciju istraživanja i razvoj vještina iz oblasti projektnog i finansijskog menadžmenta.
  • Implementacija grupnih projekata (april – juni 2022. godine) uz primjenu znanja i vještina stečenih u prethodnim fazama programa.
  • Promocija rezultata grupnih projekata (juli – august 2022. godine) u medijima i lokalnim zajednicama u kojima su implementirani.
  • Završna ceremonija u Sarajevu (septembar 2022. godine) sa dodjelom certifikata i prezentacijom realizovanih projekata.

Sve troškove snosi organizator.

Prijavite se do 11. novembra 2020. godine preko formulara koji se nalazi na linku: https://bit.ly/pdviagmm_2021-2022

humanityinaction.org

No Comments

Post A Comment