HIA BiH otvoreni poziv za učešće na 11. ciklusu PDVIAGMM programa

HIA BiH otvoreni poziv za učešće na 11. ciklusu PDVIAGMM programa

Rok prijave 10.11.2022

Humanity in Action BiH jedanaestu godinu zaredom organizuje projekat “Poticanje demokratskih vrijednosti i aktivnog građanstva među mladima”, uz podršku National Endowment for Democracy (NED). Program je fokusiran na transfer znanja o demokratskim principima i ljudskim pravima, stimulisanje kritičkog razmišljanja o osjetljivim pitanjima u društvu, te poticanje razvoja komunikacijskih i istraživačkih vještina učesnika_ca.

Poziv se primarno odnosi na studente_ice dodiplomskog studija na svim visokoškolskim ustanovama u Bosni i Hercegovini, ali i prijave studenata_tica sa viših godina će se uzeti u razmatranje.

Program se sastoji iz sljedećih komponenti:

  • Devetodnevni edukacijski program u Sarajevu (10. – 18. decembar 2022. godine) prvenstveno ima za cilj prenošenje znanja o različitim modelima demokratije, demokratskim vrijednostima, osnovnim postulatima aktivnog građanstva i demokratske političke kulture, ljudskim pravima, nacionalizmu i identitetu, te omladinskom aktivizmu.
  • Individualno istraživanje (decembar 2022. – mart 2023. godine) će omogućiti učesnicima_ama da uz dodijeljenog mentora istražuju pitanje od njihovog interesa koje se u širem smislu odnosi na postojeće prepreke koje onemogućavaju efikasno učešće mladih u njihovim zajednicama, odnosno na primjenu diskriminacije ili kršenja ljudskih prava mladih.
  • Trodnevni trening u Neumu (april 2023. godine) predstavlja priliku za prezentaciju istraživanja i razvoj vještina iz oblasti projektnog i finansijskog menadžmenta.
  • Implementacija grupnih projekata (april – juni 2023. godine) uz primjenu znanja i vještina stečenih u prethodnim fazama programa.
  • Promocija rezultata grupnih projekata (juli – august 2023. godine) u medijima i lokalnim zajednicama u kojima su implementirani.
  • Završna ceremonija u Sarajevu (septembar 2023. godine) sa dodjelom certifikata i prezentacijom realizovanih projekata.

Sve troškove snosi organizator.

Prijavite se do 10. novembra 2022. godine do ponoći preko formulara koji se nalazi na linku: https://humanityinaction.wufoo.com/forms/obrazac-za-prijave-na-pdviagmm-20222023/


Za sva pitanja i informacije kontaktirajte projektnu koordinatoricu Zarju Marković na z.markovic@humanityinaction.org.


Prezeto sa: Hocu.ba

No Comments

Post A Comment