Javni oglas za angažman konsultanta/ice za zagovaranje

Javni oglas za angažman konsultanta/ice za zagovaranje

 Rok prijave 16.10.2023


Broj izvršilaca: 1
Status angažmana: 01.novembar 2023. – 31.oktobar 2024. godine

Opis poslova: 

 • Podrška u izradi strategija za zagovaranje za usvajanje inicijativa mladih o EU integracijama Bosne i Hercegovine;
 • Edukacija 15 mladih ljudi iz Bosne i Hercegovine o zagovaranju;
 • Podrška u identifikaciji zagovaračkih inicijativa;
 • Analiza političkog i društvenog okruženja;
 • Savjetovanje i uspostavljanje saradnje sa političkim i drugim akterima.

Uslovi: 

 • Ima dokazano iskustvo od najmanje 5 godina u radu na uspješnim zagovaračkim inicijativama i kampanjama u nevladinom sektoru;
 • Ima dokazano iskustvo u radu sa mladim ljudima;
 • Ima dokazano iskustvo stvaranja partnerstava i koalicija;
 • Ima efikasne interpersonalne vještine;
 • Poznavanje poslovanja u nevladinom sektoru;
 • Dokazana posvećenost detaljima;
 • Veoma dobre komunikacijske sposobnosti unutar multikulturalnog okruženja i političke strukture/donosioca odluka u Bosni i Hercegovini;
 • Sposobnost izvršavanja zadataka u utvrđenim rokovima;
 • Sposobnost preuzimanja vlastite inicijative i kreativnost, kao i rada u sredini sa povjerljivim informacijama;
 • Sposobnost timskog rada;
 • Zrelo prosuđivanje i fleksibilnost.

Zainteresovani kandidati treba da pošalju CV, jedno pismo preporuke iz nevladinog sektora za prethodno radno iskustvo i finansijsku ponudu za poslove navedene u pozivu.

Prijave su otvorene putem linka do 16.10.2023.godine do 16 časova.


Preuzeto sa: Hocu.ba

No Comments

Post A Comment