Javni poziv: Postani 3D artist

Javni poziv: Postani 3D artist

Kompanija Media Lab u saradnji sa Inovacionim centrom Banja Luka organizuje program „3D Akademija“ u cilju obučavanja i zapošljavanja novih saradnika na poziciji 3D modelara.

Šta je program „3D Akademija“?

3D Akademija je skup radionica i predavanja namijenjenih edukaciji u području “hard surface” 3D modelovanja. Program se sastoji iz intenzivne obuke koja traje dva mjeseca i jednomjesečne prakse u kompaniji Media Lab. Nakon programa učesnici će biti osposobljeni za napredne tehnike modelovanja u aplikaciji 3DS Max, te će imati jednomjesečno iskustvo na poziciji 3D modelar na realnim projektima.

Predviđeni angažman polaznika:

 • Predavanja u Inovacionom centru Banja Luka, 3 puta sedmično od 17:30h do 19:30 časova, u periodu od 04.04.2022. do 29.04.2022.
 • Vježbe u Inovacionom centru Banja Luka, 3 puta sedmično od 17:30h do 19:30 časova, od 04.05.2022. do 03.06.2022.
 • Kandidati koji uspješno završe obuku (redovno prisustvo i redovan samostalan rad su obavezan uslov) stiču pravo na obavljanje stručne prakse u trajanju od mjesec dana u kompaniji MEDIA LAB. Praksa će se realizovati u periodu od 06.06.2022. – 06.07.2022.

Način prijave:

Prijava treba da sadrži sljedeće:

 • Ispunjenprijavni obrazac
 • CV sa slikom, detaljnim podacima o prethodnom formalnom i neformalnom obrazovanju, praksama i radnom iskustvu.
 • Motivaciono pismo od maksimalno 200 riječi, koje sadrži razlog prijave na akademiju, kao i šta kandidat planira da ostvari sa stečenim znanjima.

Sve dokumente potrebno je dostaviti u PDF formatu na e-mail adresu: jovica.kalajdzic@medialab.ba

Prijave su otvorene do 24.03.2022.

Svi kandidati koji prođu prvi krug selekcije biće pozvani na intervju i testiranje koji će biti održani u periodu od 28.03.2022. do 01.04.2022.

Za sve dodatne informacije možete nas kontaktirati na e-mail: jovica.kalajdzic@medialab.ba

Važne napomene:

 • Samostalan rad je obavezan, a predviđen je u obimu od: 2-3 sata dnevno tokom predavanja; 4-6 sati dnevno tokom vježbi
 • Kandidatima koji nemaju računar zadovoljavajućih karakteristika biće omogućeno korišćenje računara u Inovacionom centru Banja Luka.
 • U zavisnosti od odluke predavača, praksa za odabrane polaznike može početi i ranije od predviđenog termina, ali ne ranije od 04.05.2022.
 • Nakon uspješno završene prakse postoji mogućnost stalnog zaposlenja u kompaniji MEDIA LAB.
 • Praksa može biti plaćena (u skladu sa rezultatima polaznika).

Program je besplatan za sve polaznike koji budu odabrani za učešće.

Preuzeto sa: ICBL

No Comments

Post A Comment