JAVNI POZIV ZA DODJELU GRANTOVA

JAVNI POZIV ZA DODJELU GRANTOVA

Centri civilnih inicijativa (CCI), kao implementator projekta Podrške
građanima u borbi protiv korupcije (ACFC), koji je finansijski podržan
od strane Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID), upućuje
javni poziv organizacijama civilnog društva (udruženjima i
fondacijama) iz Bosne i Hercegovine da podnesu prijedloge projekata
usmjerenih na borbu protiv korupcije, s fokusom na rješavanje
konkrektnih problema identifikovanih na lokalnom nivou ili zagovaračkih
inicijativa usmjerenih ka višim nivoima vlasti.

Vrijednost grantova predviđa sljedeće iznose podrške namijenjene
organizacijama civilnog društva čiji prijedlozi projekata budu
odobreni:

*         do 25.000,00 USD vrijednost projekta na nivou lokalne
zajednice, u trajanju do 12 mjeseci

*         do 50.000,00 USD je moguća vrijednost projekta namijenjenog
za provođenje zagovaračkih aktivnosti i inicijativa usmjerenih ka
višim nivoima vlasti, u trajanju do 12 mjeseci

U okviru ovog javnog poziva u prethodnom periodu odobreno je i podržano
35 projekata organizacija civilnog društva širom BiH, a poziv je i
dalje otvoren za apliciranje.

Više informacija o samom javnom pozivu, kao i o načinu prijave,
dostupno je na linku  https://www.cci.ba/focus/1/41/78.html .

Dokumentaciju možete preuzeti na slijedećim linkovima:

Dokumentaciju možete preuzeti na slijedećim linkovima:

Kontakt mail za sva dodatna pitanja je grantovi.acfc@ccibh.org .


Preuzeto sa: Hocu.ba

No Comments

Post A Comment