Javni poziv za dodjelu podsticaja za digitalnu transformaciju poslovanja

Javni poziv za dodjelu podsticaja za digitalnu transformaciju poslovanja

Ministarstvo privrede i preduzetništva objavilo je danas Javni poziv za dodjelu podsticaja za digitalnu transformaciju poslovanja malih i srednjih preduzeća.

Ministarstvo je pripremilo Uredbu o postupku dodjele sredstava za podsticaj razvoja malih i srednjih preduzeća kojom se propisuju namjena, uslovi, kriterijumi i postupak dodjele podsticajnih sredstava za razvoj malih i srednjih preduzeća, obaveze korisnika sredstava, kontrola i način izvještavanja o utrošku dodijeljenih sredstava.

Pravo na podsticaj ostvaruje se po osnovu projekta, koji za predmet imaju digitalnu transformaciju, a korisnik podsticaja može biti malo i srednje preduzeće (privredno društvo i samostalni preduzetnik) koje ima sjedište u Republici Srpskoj i pretežnu djelatnost i druge uslove propisane Uredbom.

U okviru sprovođenja digitalne transformacije priznaju se nabavka i uvođenje odgovarajućih softverskih i pratećih hardverskih rješenja kao i nabavka i kreiranje digitalnih platformi. Osim navedenog, projekat digitalne transformacije može obuhvatati i savjetodavne usluge ili obuku zaposlenih.

Podsticajima se sufinansira 80 odsto navedenih opravdanih ulaganja koje podnosilac ima na realizaciji projekta. S tim u vezi maksimalna vrijednost podsticaja koji se može dodijeliti korisniku podsticaja je 20.000 KM za projekte digitalne transformacije.

Javni poziv ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja, a svi obrasci za popunjavanje mogu se preuzeti na internet stranici Ministarstva privrede i preduzetništva.

 

preuzeto sa: hocu.ba

No Comments

Post A Comment