Javni poziv za dostavljanje ponuda za pružanje usluga za pripremu i izradu metodologije i baze filantropskih inicijativa u Bosni i Hercegovini

Javni poziv za dostavljanje ponuda za pružanje usluga za pripremu i izradu metodologije i baze filantropskih inicijativa u Bosni i Hercegovini

 Rok prijave 28.08.2023


Na osnovu ukazanih potreba, Udruženje Mreža za izgradnju mira raspisuje JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA PRUŽANJE USLUGA ZA PRIPREMU I IZRADU METODOLOGIJE I BAZE FILANTROPSKIH INICIJATIVA U BOSNI I HERCEGOVINI

U okviru implementacije projekta, od angažovane fizičke / pravne osobe, očekuje se, da u saradnji sa projektnom koordinatoricom mapira filantropski ekosistem u BiH (fondacije, društveno odgovorne kompanije, primaoci – inicijatori: organizacije civilnog društva, kao i zdravstvene, edukativne i druge institucije aktivne u ovoj oblasti), čiji će finalni rezultat biti baza koju je moguće online pretraživati.

U okviru navedenog, posebno se očekuje da izabrani pružalac usluga:

  • Analizira postojeću projektnu dokumentaciju,
  • Pripremi metodologiju rada,
  • Izvrši dodatno istraživanje, provjeru tačnosti postojećih podataka i dostupnih baza drugih subjekata, posebno partnerske,
  • Kreira inicijalnu bazu filantropskih inicijativa u BiH (očekivani, ali ne nužni broj inicijativa je 300, a podaci o inicijativi sadržavaju najmanje: nosioca, opis i donatore) i
  • Komunicira i sarađuje sa projektnim timom u objavljivanju baze na web stranici projekta.

Rok za izvršenje radova je 20 dana od potpisivanja ugovora.

Pitanja i prijave je moguće dostaviti putem emaila: info.lro@snagalokalnog.ba , najkasnije do  28.08.2023. godine, do 14:00 sati.

U prijavi je potrebno dostaviti:

  • Pismo interesa
  • Finansijsku ponudu uz napomenu o svojstvu ponuđača (fizičko lice, obrtnik, pravno lice) i posebno istaknut PDV i/ili doprinose i druge poreze
  • Prethodne reference i iskustvo u istoj ili sličnim oblastima ili CV
  • Poželjan je primjerak (link) sličnih radova koje je ponuđač pripremao / kreirao.

Prezeto sa: Hocu.ba

No Comments

Post A Comment