Javni poziv za ERAZMUS+ razmjenu studenata

Javni poziv za ERAZMUS+ razmjenu studenata

U okviru ERAZMUS+ programa – kreditna razmjena – raspisan je konkurs za razmjenu studenata na sljedećim univerzitetima:

Više informacija o svakom pojedinom konkursu je dostupno klikom na naziv odgovarajuće institucije.

POTREBNA DOKUMENTACIJA:

Za konkurs je potrebno dostaviti:

  1. Kopiju pasoša
  2. CV u Europass formatu
  3. Prijedlog Ugovora o učenju (Prilog 1)
  4. Prepis ocjena na engleskom jeziku
  5. Motivaciono pismo
  6. Dokaz o poznavanju engleskog jezika ili jezika institucije prijema.

Napomena: Za pojedine institucije prijema mogu biti predviđeni dodatni uslovi u vidu dostavljanja dodatne dokumentacije ili registracije na onlajn platformu institucije.

Za pomoć prilikom izrade prijedloga ugovora o učenju, obratiti se nadležnom akademskom koordinatoru za međunarodnu razmjenu studenata i osoblja – http://unibl.org/sr/saradnja/kancelarija-prorektora/akademski-koordinatori-za-medjunarodnu-razmjenu-studenata-i-osoblja

PRIJAVA:

Sva tražena dokumentacija se dostavlja na engleskom jeziku putem aplikacije eStudent, a uputstvo za prijavu je dostupno na sljedećoj adresi – Uputstvo za prijavu razmjene studenata.
Za sva dodatna pitanja možete se obratiti na adresu elektronske pošte erasmus@unibl.org

Rok za dostavljanje dokumentacije je do 15.11.2021. godine do 12:00 časova.

NAPOMENA: Razmjena se mora realizovati uz poštovanje svih epidemioloških mjera koje su na snazi u državi institucije prijema. U slučaju pogoršanja epidemiološke situacije u državi prijema, postoji mogućnost da se razmjena otkaže.

Studenti se istovremeno mogu prijaviti na maksimalno dvije razmjene koje će se realizovati u ljetnom semestru akademske 2021/22. godine. Studenti su u slučaju prijave dvije razmjene obavezni navesti koja insitucija im je prioritetna, u protivnom će se priroritetnom smatrati institucija za koju je ranije podnesena prijava u sistemu eStudent.

POSTUPAK ODABIRA:

  1. Odabir kandidata se vrši u skladu sa Pravilima o radu Komisije i kriterijumima za sprovođenje postupka izbora kandidata za razmjenu odlazećih studenata i osoblja u okviru programa Erazmus+ KA107.
  2. Odobrene prijave će biti poslane partnerskom EU univerzitetu kao nominacije.
  3. EU univerzitet odlučuje o konačnom izboru kandidata.

Preuzeto sa: Univerzitet u Banjoj Luci

No Comments

Post A Comment