JAVNI POZIV ZA SNIMATELJA/ MONTAŽERA

JAVNI POZIV ZA SNIMATELJA/ MONTAŽERA

Rok prijave 31.07.2023


Udruženje CROA raspisuje javni poziv za snimatelja/montažera za pružanje usluga izrade
video – zapisa (podcasta) u okviru projekta „Biraj tipke“ koji se realizira u okviru
Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu ReLOaD 2, kojeg
finansira Evropska unija (EU), a implementira Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP),
uz podršku Općine Centar.
Projekat „Biraj tipke“ realizira se sa osnovnim ciljem da se kroz realizaciju aktivnosti djeluje
na podizanju svijesti mladih Općine Centar o prijetnjama koje vrebaju u cyber prostoru, te ih
osnažiti u donošenju informiranih odluka o tome kako se mladi angažiraju i ponašaju na
internetu, pozivajući ih da budu odgovorni učesnici digitalnog prostora dok istražuju
mogućnosti digitalnog svijeta.

1. SVRHA ANGAŽOVANJA
Usluge snimatelja/montažera potrebne za izradu 5 (pet) podcast epizoda u skladu sa
smjernicama Udruženja CROA i ReLOaD 2 projekta.
2. OPIS POSLOVA
Od angažovanog snimatelja/montažera očekuje se:
– Kreiranje 5 podcast epizoda (snimanje i video montaža) u skladu sa instrukcijama
Udruženja CROA i ReLOaD 2 projekta;
– Poštovanje unaprijed postavljenih rokova koji se odnose na realizaciju predviđenih
aktivnosti;
– Održavanje redovne komunikacije sa projektnom koordinatoricom;

3. KVALIFIKACIJE I VJEŠTINE
– Obrazovanje: minimum SSS, a prednost će imati VSS
– Najmanje 1 (jedna) godina profesionalnog iskustva u kreiranju (snimanje i video-
montaža) video – zapisa;
– Da posjeduje opremu neophodnu za snimanje i montažu podcasta visokog kvaliteta
– Iskustvo i znanja iz navedene oblasti

4. PERIOD ANGAŽMANA I PLAĆANJE
– Angažovani snimatelj/ montažer pružit će uslugu izrade 5 (pet) podcast epizoda u
trajanju 45- 60 minuta u periodu avgust- novembar, počevši od mjeseca avgusta.
Podcast epizode će se snimati periodično, a tačni radni datumi dogovarat će se sa
projektnim koordinatorom;
– Snimljeni podcasti trebaju biti u formatu kako bi se mogli objaviti na društvenim
mrežama
– Plaćanje se vrši mjesečno, a na osnovu broja realizovanih podcasta

5. SADRŽAJ PRIJAVE
– CV sa detaljnim informacijama o relevantnom prošlom iskustvu;
– Diploma kao dokaz stečenog zvanja;
– 2 reference sa punim kontaktom;
– Finansijsku ponudu za 5 (pet) podcast epizoda
6. OCJENA PRIJAVA
– Na osnovu stečenog obrazovanja;
– Na osnovu prethodnog iskustva u snimanju/ montaži podcasta;
– Na osnovu finansijske ponude
7. POSTUPAK PRIJAVE
– Zainteresovani kandidati treba da pošalju svoju prijavu na e- mail adresu:
udruzenjecroa@hotmail.com
– Rok za prijavu: 31.07.2023. godine do 17:00h


Preuzeto sa: Hocu.ba

No Comments

Post A Comment