JAVNI POZIV ZA UPIS SEDME GENERACIJE POLAZNIKA ŠKOLE INTEGRITETA

JAVNI POZIV ZA UPIS SEDME GENERACIJE POLAZNIKA ŠKOLE INTEGRITETA

 Rok prijave 30.07.2023


O Školi integriteta Transparency International u Bosni i Hercegovini (TI BiH) organizuje Školu Integriteta koja se temelji na konceptu sistema društvenog…

O Školi integriteta

Transparency International u Bosni i Hercegovini (TI BiH) organizuje Školu

koja se temelji na konceptu sistema društvenog integriteta koji je razvio Transparency International. Sistem integriteta obuhvata ključne institucije, sektore ili „stubove“ koji doprinose integritetu, transparentnosti i odgovornosti u društvu, a koji počivaju na temeljima koje predstavljaju društvene vrijednosti i svijest građana. Škola kombinuje akademski sa praktičnim pristupom, a njen cilj je razvoj i sticanja znanja i vještina potrebnih mladim aktivistima, budućim liderima za uspješan društveni angažman i djelovanje u javnom interesu na promovisanju i razvijanju kulture integriteta, odgovornosti i transparentnosti.

Polaznici će proći tri trodnevna modula gdje će predavači biti priznati stručnjaci i praktičari sa dugogodišnjim iskustvom, a kako bi se polaznicima omogućilo i direktno učešće u programima unapređenja društvenog integriteta u BiH u okviru programa će izraditi projekat ili javnu politiku na odabranu temu, koje će biti predstavljene na završnom modulu.

Modul I: Politika, država i društvo (avgust/septembar 2023.)

Modul II: Građanin, ljudska prava i slobode (oktobar 2023.)

Modul III : Liderstvo i ekonomija (novembar 2023.)

(Tačan datum i mjesto održavanja modula će biti naknadno određeno. Moduli se održavaju tokom vikenda u periodu petak 17:00 h – nedelja 14:00 h. TI BiH zadržava pravo na izmjenu rasporeda održavanja modula.)

Polaznici

Škola integriteta namijenjena je aktivistima organizacija civilnog društva, novinarima, aktivistima političkih partija, uposlenicima javnog i privatnog sektora, društveno angažovanim ili studentima završnih godina dodiplomskih ili poslije-diplomskih studija koji su uključeni u istraživački rad. Starosna granica polaznika škole je do 35 godina. Ukupan broj polaznika je 25.

Obaveze polaznika

Od polaznika Škole se očekuje da budu izuzetno motivisani za sticanje znanja o temama, da budu posvećeni i aktivno učestvuju u diskusijama i radu, te prisustvo na sva tri modula Škole što predstavlja uslov za izdavanje sertifikata o pohađanju Škole.

Troškovi učešća

Učešće za odabrane polaznike Škole integriteta je besplatno, te troškove smještaja, ishrane i prevoza u potpunosti pokriva Transparency International u BiH uz podršku Ambasade Švedske u Bosni i Hercegovini.

Način prijavljivanja:

Prijave u vidu kratke biografije i motivacionog pisma slati na adresu

najkasnije do 30.07.2023. g.

Svi prijavljeni kandidati će o rezultatima javnog poziva biti obaviješteni najkasnije do 07.08.2023. godine.

Za sva pitanja u vezi sa prijavom slobodno nas kontaktirajte na broj 051/224-520

ti-bih.org


Preuzeto sa: Hocu.ba

No Comments

Post A Comment