Javni poziv za voditelja/ice istraživanja „Studija o stanju filantropije u BiH“

Javni poziv za voditelja/ice istraživanja „Studija o stanju filantropije u BiH“

Rok prijave 31.10.2022

Udruženje Mreža za izgradnju mira, sa sjedištem u Sarajevu, Bosna i Hercegovina raspisuje Javni poziv povodom potrebe angažovanja Voditelja_ice istraživanja „Studija o stanju filantropije u BiH“. Istraživanje se provodi u okviru implementacije USAID projekta Snaga loklanog.

Rok za finaliziranje Istraživanja je kraj marta 2023. godine, što znači da za provođenje svih faza ovog Istraživanja Voditelj_ica istraživanja i istraživački tim imaju na raspolaganju 4,5 mjeseci.

Angažman voditelja_ice Istraživanja podrazumijeva sljedeće:

 • Razvijanje metodologije provođenja Istraživanja;
 • Razvijanje vremenskog okvira provođenja istraživanja;
 • Učešće u biranju istraživačkog tima;
 • Kontinuirana komunikacija sa Koordinatorom_kom filantropije, kao i Menadžericom projekta Local Resource Organisations LRO Assistance Activity, ispred Udruženja Mreža za izgradnju mira;
 • Učešće na sastancima (online i uživo) za koje Koordinator_ka filantropije i Menadžerica LRO Assitance Activity procijeni da je potrebno prisustvo voditelja_ice istraživanja;
 • Koordinacija rada istraživačkog tima;
 • Praćenje kvalitete dostavljenih rezultata rada od strane istraživačkog tima;
 • Praćenje i podsjećanje istraživačkog tima na postavljene rokove;
 • Analiza podataka koje dostavi istraživački tim;
 • Pisanje Studije o stanju filantropije u BiH;
 • Predstavljanje „Studije o stanju filantropije u BiH“ u javnosti.

Potrebne kvalifikacije:

 • Državljanstvo Bosne i Hercegovine ili neke od zemalja regije Zapadnog Balkana;
 • Visoka stručna sprema društvenog smjera;
 • Minimum 10 godina iskustva u civilnom sektoru, poželjno na pozicijama koje se tiču filantropije te provođenju i vođenju istraživanja u oblasti filantropije, lokalnog razvoja i ljudskih prava;
 • Iskustvo u kreiranju metodologije društvenih istraživanja;
 • Iskustvo u rukovođenju istraživačkim timom;
 • Odlična jezička pismenost na B/H/S jezicima;
 • Odlična pisana i usmena komunikacija;
 • Poznavanje rada na računaru (Microsoft Office paket i aplikacija koje se koriste u radu na daljinu – Zoom, MS Teams, Google Meet, kao i drugih alatki namenjenih interakciji učesnika u onlajn okruženju);
 • Vještine analize i sumiranja informacija;
 • Sposobnost za samostalno obavljanje posla uz minimum supervizije;
 • Odlično poznavanje pisanog i govornog engleskog jezika (minimum C1 ili napredni nivo);
 • Odlično poznavanje zakonske legislative i dobrih praksi u oblasti filantropije;
 • Prethodna saradnja sa ključnim aketrima_kama u oblasti filantropije u BiH;

Ključne kompetencije i osobine:

 • Dijeljenje vrijednosti Mreže za izgradnju mira;
 • Prilagodljivost i spremnost na rad u timu;
 • Jako izražene organizacijske sposobnosti, odgovornost, komunikativnost, profesionalnost i pouzdanost;
 • Kreativnost i prilagodljivost;
 • Poštivanje rokova i efikasno upravljanje vremenom;
 • Proaktivan i inovativan pristup radu, strateška orijentiranost i izražena komunikativnost;
 • Odlična organizacija vremena i saradnja sa kolegama_icama;

Svi_e zainteresovani_e treba da dostave prijavu koja obuhvata CV, motivaciono pismo te listu prethodno objavljenih istraživačkih radova. Također, obavezno je dostaviti i finansijsku ponudu.

Prijave poslati putem e-maila info@mreza-mira.net. Rok za dostavljanje potrebnih informacija je ponedjeljak 31. oktobar 2022.

Za više informacija kontakt osoba je Dajana Čelebić: dajana.celebic@mreza-mira.net.


Preuzeto sa: Hocu.ba

No Comments

Post A Comment