Konkurs Šukrija Pandžo 2024: Nasilje u školama od bullinga do mobinga – podsjećanje

Konkurs Šukrija Pandžo 2024: Nasilje u školama od bullinga do mobinga – podsjećanje

Do kraja juna autori i autorice mogu poslati radove dužine do 10.000 znakova, od kojih ćemo tri nagraditi diplomom i novčanim iznosom od 1.000, 600 i 300 KM.

Povodom godišnjice rođenja bosanskohercegovačkog književnika Šukrije Pandže Školegijum osmi put raspisuje konkurs za esej na temu Nasilje u školama od bullinga do mobinga – gdje ga prepoznati i kako spriječiti.

Od autorica i autora očekujemo da odgovore na pitanja poput:

U kojim se oblicima nasilje pojavljuje u školi i oko nje, kako ga prepoznati? Ko provodi nasilje: djeca, roditelji, uprava škole, vlast…. Da li neko možda „hrani“ to nasilje i na koji način? Koja je uloga roditelja, škole, obrazovnih vlasti, policije, inspekcija, sindikata, ministarstava… Da li roditelji pomažu ili odmažu u borbi s nasiljem? Da li su nastavnici/e i razrednici/e prepušteni sami sebi u borbi s nasiljem među djecom? Da li su prepušteni sami sebi u borbi s nasiljem prema njima, ako ga ima? Ima li u obrazovanju ograničavanja slobode govora i da li je to nasilje? Kako spriječiti nasilje, ima li dobrih primjera borbe protiv nasilja, dobrih primjera solidarnosti? Prepoznaju li zakoni na zadovoljavajući način nasilje u obrazovanju, propisuju li ikakav oblik prevencije? Kako se sudaraju ili preklapaju kompetencije roditelja, nastavnika, uprave škole, vlasti…? (Dodajte svoja…)

Školska praksa je bogata slučajevima nasilja, s tim da se o nekim govori manje, a o nekim više, o nekima samo na Facebooku, o nekima šapatom u hodnicima škola, a neki završe i na sudovima ili u bolnicama. Šta je nasilje, kako nastaje, kako se razvija, završava, mora li biti tako kako je? Ako je obrazovanje javna djelatnost, da li bi nasilje koje postoji u školama trebalo biti javna stvar i ako bi – zašto nije? Šta o tome imate reći kao roditelj/ka, šta kao prosvjetni radnik/ca, šta kao građanin/ka čiji glas definiše obrazovnu politiku i u zavisnosti od nje rezultate obrazovanja.

Pozivamo vas da u formi eseja dužine do 10.000 znakova izložite svoje odgovore na neka od postavljenih ili slična pitanja pozivajući se na konkretne primjere iz ličnog iskustva ili na istraživanja, studije i članke posvećene ovoj tematici, te na taj način doprinesete nužnoj raspravi koja bi trebala skrenuti novu pažnju na ovaj problem kog smo svi svjesni. Jer, ako se svi udružimo, možda nađemo rješenje.

Najbolja tri rada biće nagrađena diplomom i novčanim iznosom:

I nagrada 1.000 KM

II nagrada 600 KM

III nagrada 300 KM

Radove možete slati do 30. juna 2024. u nekom od tekstualnih dokumenata (docx, txt, rtf…) na adresu konkurs@skolegijum.ba sa predmetom „Prijava na konkurs“.

Naslov rada mora biti jedinstven i razlikovati se od naslova/teme konkursa.

Jedan autor/jedna autorica može poslati više radova.

Uz svaki rad potrebno je navesti ažurirane kontakt-podatke (ime i prezime, mjesto iz kojeg se javljate, broj telefona). Radovi koji sadrže elemente suprotne novinarskom kodeksu neće biti objavljeni. Redakcija može u toku odabira najboljih sužavati selekciju i o tome informisati čitaoce.

Rezultati će biti objavljeni krajem avgusta 2024. godine.


Preuzeto sa:Hocu.ba

No Comments

Post A Comment