Konkurs za upis u prvu godinu studija

Konkurs za upis u prvu godinu studija

Prijava i upis kandidata na konkurs za upis u prvu godinu studija provodi se isključivo online putem Informacionog sistema eUNSA i web stranice www.upisi.unsa.ba

Prijavni rok traje od 10.06. do 05.07. godine. Prijavni rok se zatvara 05.07. u 16:00 sati.

Na Veterinarskom fakultetu u Sarajevu nije predviđeno polaganje prijemnog ispita.

U akademskoj 2024/2025. godini Univerzitet u Sarajevu – Veterinarski fakultet prima ukupno 80 studenata i to:

– 75 studenata (redovni studij – troškove studija snosi osnivač / finansiranje iz budžeta KS)

– 3 studenta (redovni studij – troškove studija snose sami studenti)

– 2 studenta (redovni studij – strani državljani).


Preuzeto sa: Hocu.ba

No Comments

Post A Comment