Kulturni centar UDAS Banja Luka raspisuje Javni konkurs za izlagačke aktivnosti u 2022. godini

Kulturni centar UDAS Banja Luka raspisuje Javni konkurs za izlagačke aktivnosti u 2022. godini

Kulturni centar UDAS Banjaluka raspisuje konkurs za odabir 8 (osam) samostalnih izložbi iz oblasti slikarstva i vajarstva umjetnika/ca sa i bez invaliditeta u okviru programa izlagačkih aktivnosti za 2022. godinu.

Na konkurs se mogu prijaviti:

  1. diplomirani likovni umjetnici sa i bez invaliditeta iz Bosne i Hercegovine i regiona
  2. studenti/kinje sa i bez invaliditeta završnih godina akademija likovnih umjetnosti iz Bosne i Hercegovine i regiona

Zainteresovani kandidati/kinje treba da dostave sledeće podatke:

  1. Lične podatke (Ime i prezime, kontakt telefon, adresa stanovanja, e-mail)
  2. Biografiju
  3. Deset fotografija umjetničkih radova sa ispisanim podacima o djelu (naziv rada, tehnika, dimenzije i godina nastanka)
  4. Umjetnička izjava, maksimalno 1 stranica A4 formata (opis koncepta radova)

Način prijave:

Prijave se dostavljaju isključivo putem e-maila: kulturnicentarudas@gmail.com

Rok za prijavu:

Konkurs je otvoren do 18. Januara 2022. godine.

Rezultate konkursa Umjetnički savjet će objaviti do 31. Januara 2022. godine na web sajtu www.udas.rs.ba

Napomena:

U KC UDAS moguće je izložiti ukupno 17 radova B1 formata. Odabrani kandidati/kinje moći će da se predstave umjetničkim radovima sa kojima su se prijavili na Javni konkurs, odnosno radovima koje je Umjetnički savjet odabrao

KC UDAS će za odabrane kandidate koji će se predstaviti u okviru programa izlagačkih aktivnosti snositi troškove postavke radova, voditelja izložbe, izrade i štampanja kataloga i plakata, troškove izložbenog prostora, najavu i promociju izložbi u sredstvima informisanja, te troškove osvježenja za posjetioce tokom otvaranja izložbi

Umjetnički savjet Kulturnog centra UDAS Banjaluka www.udas.rs.ba

Preuzeto sa: UDAS

No Comments

Post A Comment