Kurs: trauma i iscjeljenje

Kurs: trauma i iscjeljenje

Trauma
Od potiskivanja preko prepoznavanja do prihvatanja

Trauma je sve što preplavljuje kapacitet našeg nervnog sistema za savladavanje stresa. Višedecenijsko iskustvo rada sa ljudima kaže da je mnogo nas bilo preplavljivano i da su mnogi nastavili da žive kao da je trauma aktuelna i decenijama kasnije. To nam je nanijelo patnju u različitim oblicima.
Kurs je osmišljen kao alat uz čiju pomoć ćemo moći da krenemo dalje i pređemo put od potiskivanja preko prepoznavanja do prihvatanja traume. Takođe, prfesionalci će steći vještine potrebne za rad sa traumom.
Kurs je zasnovan na brojnim teorijskim i terapijskim doprinosima među kojima su bazični teorija afektivne vezanosti (Dž. Bolbi, Sigurna baza) i psihoterapijsko učenje trauma eksperta Janine Fisher (Shame and the Disowned Self: Overcoming Internal Attachment Disorders). Akcenat je na fotografijama koje su svjedoci našeg preplavljujućeg iskustva i zaustavljene mentalizacije, ali i na sigurnoj bazi i utočištu koje dobijamo od ostatka grupe.
Neke od tema kojima ćemo se baviti su: trauma, afektivna vezanost, mentalizacija, povezivanje akuelnih životnih strategija sa ponašanjima i strategijama traumatizovanog djeteta, životni resursi, Majndfulnes, saosjećanje i prihvatanje.

Autor i voditelj kursa je dr Tatjana Stefanović Stanojević, predavač na Filozofskom fakultetu u Nišu (na predmetima iz oblasti traume i atačmenta), kao i autor/koautor radova i monografija iz pomenutih oblasti.

Polaznici su psiholozi i studenti master studija psihologije, psihoterapeuti i edukanti, ljekari i drugi profesionalci iz oblasti mentalnog zdravlja i pomagačkih profesija. Broj polaznika je ograničen na 20.

Cijena pohađanja seminara iznosi 220 KM po osobi, a članovi Društva psihologa RS ostvaruju popust od 10% te je za njih cijena 200 KM po osobi. Detalji o načinu plaćanja se dobijaju nakon prijave. Kotizacija uključuje propratni materijal i sertifikat o pohađanju kursa u trajanju od 16 sati.

Prijavljivanje zainteresovanih se vrši putem elektronske pošte, a adresa za prijavu i eventualna pitanja je:
office@dprs.rs.ba ili
drustvo.psihologa@gmail.com. Ukoliko se osoba prijavi za učešće i uplati kotizaciju, a odustane od učešća izvršiće se povrat novca u iznosu od 50% od iznosa kotizacije ukoliko osoba odustane do 10 dana prije termina edukacije. Ukoliko se osoba javi manje od 5 dana prije edukacije, neće biti povrata novca.

Zbog ograničenog broja mjesta, registracija učesnika će biti vođena po redoslijedu prijava.


Preuzeto sa: Hocu.ba

No Comments

Post A Comment