MIROVNA NAGRADA „GORAN BUBALO“ 2023. JAVNI POZIV ZA NOMINACIJE – PRODUŽEN ROK

MIROVNA NAGRADA „GORAN BUBALO“ 2023. JAVNI POZIV ZA NOMINACIJE – PRODUŽEN ROK

 Rok prijave 01.09.2023


Dodjelom godišnje Mirovne nagrade „Goran Bubalo“, Mreža za izgradnju mira (Mreža) prepoznaje izuzetne napore pojedinaca_ki i obrazovnih institucija koji_e teže obnovi mira, očuvanju i promociji pravde i ljudskih prava u Bosni i Hercegovini. Ovogodišnja, jedanaesta nagrada, dodijelit će se 21. septembra/rujna 2023. godine, na Međunarodni dan mira.

Pozivamo sve pojedince i organizacije da nominiraju kandidate i kandidatkinje kao i obrazovne institucije koji ispunjavaju dolje navedene kriterije do 1. septembra/rujna 2023. godine.

Kriteriji za nominaciju

Prilikom odabira dobitnika_ca Mirovne nagrade uzimaju se u obzir postignuća nominiranih u godini prije primanja nagrade, kao i njihov stalni doprinos unaprjeđenju ljudskih prava, očuvanja i izgradnje mira u BiH.

Kandidat_kinja može biti pravnik_ca, spisatelj_ica, aktivista_ica civilnog društva, edukator_ica, novinar_ka, ili osoba bilo kojeg drugog profesionalnog usmjerenja.

Broj nominacija primljenih po nominiranom pojedincu_ki ili obrazovnoj instituciji nema težinu u procesu ocjenjivanja, dovoljna je i jedna nominacija da bi osoba ili škola bile uzeta u razmatranje.

Kriterij prihvatljivosti

 • Kandidati_kinje moraju biti zakoniti stanovnici_ke Bosne i Hercegovine (za pojedince_ke)
 • Obrazovna institucija mora biti pravno registrovana kao obrazovna ustanova u Bosni i Hercegovini (za obrazovne institucije)
 • Kandidate_kinje mogu nominirati drugi pojedinci_kinje ili bilo koji pravni subjekt
 • Kandidati_kinje NE mogu sami sebe nominirati
 • Neuspješne nominacije iz ranijih godina mogu se ponovno nominirati u svakom ciklusu nakon ciklusa od jedne godine

Kriteriji selekcije

Komisija za odabir dobitnika_ca Mirovne nagrade razmotriti će sljedeće kriterije prilikom ocjenjivanja i usporedbe nominacija s gore navedenim pojedinostima (odnosi se na oblast izgradnje mira, pravde i ljudskih prava):

 • Pridonosi li kandidat_kinja/obrazovna institucija svojim djelovanjem unaprjeđenju mira, zaštiti građanskih sloboda i zaštiti ljudskih prava u BiH?
 • Pridonosi li kandidat_kinja/ obrazovna institucija uklanjanju  društvene nepravde, kao i diskriminatornih stavova i praksi u bh. društvu?
 • Reaguje li kandidat_kinja/ obrazovna institucija na društvene nepravde, kao i diskriminatornih stavova i praksi u bh. društvu?
 • Pridonosi li kandidat_kinja/ obrazovna institucija razvoju boljeg mehanizma praćenja i izvješćivanja o kršenju ljudskih prava/obrazovanju za mir, toleranciju i ljudska prava?
 • Da li dostavljena prijava daje konkretne primjere doprinosa nominovanog kandidata_kinje/ obrazovna institucija procesu izgradnje mira, zalaganju za ljudska prava i građanski aktivizam?
 • Je li nominirani_a (osoba ili obrazovna institucija) bio lider_ka u radu na izgradnji mira, zaštiti ljudskih prava i građanskom aktivizmu u svojoj lokalnoj zajednici?
 • Je li kandidat_kinja/ obrazovna institucija svojim djelovanjem podigao_la svijest zajednice o ovim pitanjima?
 • Je li kandidat_kinja/ obrazovna institucija uspio_la mobilizirati mrežu podrške u zajednici za izgradnju mira, promociju i zaštitiu ljudskih prava i građanski aktivizam? Kakav je bio rezultat doprinosa u izgradnji mira, promociji i zaštiti ljudskih porava nominiranog_e u svojoj lokalnoj zajednici, ali i u cijeloj BiH?
 • Koliko je rezultat bio učinkovit i koristan za građane_ke i samu loklanu zajednicu i BiH?
 • Količina vremena i resursa koje je kandidat_kinja/ obrazovna institucija potrošio_la na obavljanje svog rada odnosno aktivnosti?
 • U kojoj mjeri pristup korišten u radu kandidata_kinje/ obrazovna institucija odgovara potrebama i pravima ljudi, pogotovo ranjivih grupa (da li je nominirani_a koristio_la i zagovaralo_la korištenje rodno i socijalno osjetljivog pristupa u svom radu)?
 • Je li kandidat_kinja/ obrazovna institucija prevladao _la neke prepreke kako bi postigao_la svoj ishod?
 • Rizik ili negativne posljedice s kojima se imenovani_a susreće ili se susretao_la tokom svog rada, a upravo zbog svog rada?

Proces dostavljanja nominacija

Nominacije za pojedince_ke se dostavljaju putem web obrasca: https://www.surveymonkey.com/r/GoranBubalo2023

Nominacije za obrazovne institucije se dostavljaju putem web obrasca: https://www.surveymonkey.com/r/GoranBubaloObrazovne2023

Pored osnovnih podataka o predloženoj nominaciji i osobi koja nominira, potrebno je dostaviti sljedeće:

 • CV odnosno biografiju osobe koja se predlaže za nagradu, a u slučaju obrazovne institucije potrebno je dostaviti profil institucije koji sadrži informacije o historiji osnivanja institucije, oblasti djelovanja, broju korisnika i programa koje provodi;
 • CV odnosno biografiju osobe koje dostavlja nominaciju;
 • Obrazloženje nominacije koje direktno adresira sve kriterije navedene u ovom pozivu (kriterije za nominaciju i kriterije prihvatljivosti) i dodatno odgovara na pitanja iz dijela Kriteriji selekcije (maksimalno 1000 riječi);
 • Materijale koji evidentiraju navedene informacije iz Obrazloženja nominacije (najviše 15 materijala a to mogu biti publikacije, novinski članci, fotografije, priznanja, video i audio materijali iz kojih se mogu dobiti korisne informacije o rezultatima rada nominiranog/e odnosno djelovanja institucije a u pogledu kriterija koji su navedeni u ovom pozivu.

Preuzeto sa: Hocu.ba

No Comments

Post A Comment