MLADI SE PITAJU „ŠTA ĆEMO SAD?“

MLADI SE PITAJU „ŠTA ĆEMO SAD?“

Altteatar u Sarajevu organizira Kongres artivista 2022, sa idejom jačanja povezanosti među mladim ljudima u Bosni i Hercegovini, kao i jačanje veze između teatra i omladinskog aktivizma. 

Ovogodišnji Kongres artivista, koji Altteatar u sklopuprojekta „Hoćemo l’ VIŠE?“ organizira u Sarajevu, u periodu od 24.11. do 27.11.2022. godine, mladim artivistima ponudiće prostor za upoznavanje, interakciju i izgradnju povjerenja. Učesnici će pod motom „Šta ćemo sad?“ kreirati zajedničku ideju o boljem položaju mladih.

Kongres će okupiti dvadeset mladih umjetnika i aktivista iz lokalnih zajednica u BiH, ali i deset umjetnika i aktivista iz Srbije i Crne Gore.

Tokom četiri dana kongresa, učesnici će na radionicama i sesijama, koje su isprepletene metodologijama omladinskog rada i različitim umjetničkim postupcima, istraživati društvene tema i pojava te kreirati društveno-angažirani sadržaj.

„Pokušaćemo potaknuti mlade da kroz dijalog artikuliraju probleme, zamisle bolju stvarnost i preuzmu ulogu kreatora promjena.“ – izjavili su u Altteatru.

Kongres artivista, biće otvoren u četvrtak, 24.11.2022. godine u Ateljeu Figure u Sarajevu, a aktivnosti će biti realizovane u Pozorištu mladih u Sarajevo.

Sva dešavanja s Kongresa Artivista, zainteresovani će moći pratiti na website-u Altteatra i na društvenim mrežama.

https://www.altteatar.com/

https://hr-hr.facebook.com/altteatar/

https://www.instagram.com/altteatar/?hl=hr


Preuzeto sa: Hocu.ba

No Comments

Post A Comment