Nacionalni/a IT menadžer/ica

Nacionalni/a IT menadžer/ica

 Rok prijave 10.10.2023


1 izvršilac Lokacija: Sarajevo

Misija i svrha pozicije:

Nacionalni/na IT menadžer/ica osigurava profesionalno upravljanje ICT funkcijom u okviru nacionalne asocijacije, a u skladu sa globalnim ICT standardima i definisanim ciljevima.

Glavne dužnosti i zadaci:

Nacionalni/a IT menadžer/ica,

 • Nadgleda, održava i razvija lokalne ICT uređaje i infrastrukturu,
 • Pruža podršku na licu mjesta i putem helpdesk-a, te aktivno učestvuje u ICT orijentaciji i treningu za sve zaposlene u nacionalnoj asocijaciji,
 • Odgovoran/a je za implementaciju globalnih/kontinentalnih politika, procesa, standarda i projekata u nacionalnoj asocijaciji,
 • Definiše ICT budžet i ICT planove,
 • Učestvuje u regionalnom procesu razmjene ICT znanja i iskustava,
 • Kroz svoj rad promoviše i primjenjuje proceduru za očuvanje bezbjednosti djece u okviru politike zaštite djece.

Neophodne kvalifikacije i kompetencije:

 • Minimalno 240 ECTS bodova Drugi ciklus visokog obrazovanja nivoa 7 ili ekvivalent starog (elektrotehnika, saobraćaj, telekomunikacije, i sl.)
 • Minimalno 3 godine iskustva u planiranju, implementaciji, podršci i razvoju IT projekata,
 • Aktivno znanje engleskog jezika,
 • Poznavanje HTML programiranja,
 • Poznavanje standardnih programa i alata kao što su MS Office, Internet explorer, WinZip, Acrobat reader, FTP itd.,
 • Poznavanje i praćenje novih tehnologija,
 • Znanje u postavljanju i administraciji lokalnih mreža,
 • Visok nivo komunikacijskih vještina,
 • Znanja o budžetiranju, financijskom upravljanju, upravljanje projektnim ciklusom, praćenja i evaluacije,
 • Vozačka dozvola B kategorija – aktivan vozač.

Oglas ostaje otvoren do 10.10.2023. godine.

Prijave sa biografijom i motivacionim pismom koje dokazuju ispunjavanje gore navedenih uslova, slati na e-mail: posao@sos-ds.ba

ili putem pošte na adresu SOS-Kinderdorf International – Predstavništvo u Sarajevu, ul. Semira Frašte bb, 71000 Sarajevo, sa naznakom „Aplikacija za poziciju NACIONALNI/A IT

MENADŽER/ICA“.

Za prijavu je moguće je koristiti prijavni formular sa stranice: https://sos-ds.ba/postani-dio-tima/

Nepotpune prijave neće se razmatrati.

Kontaktirani će biti samo oni kandidati koji su uđu u uži izbor. Napomena: Ne obavezujemo se vraćati pristigle prijave.


Preuzeto sa: Hocu.ba

No Comments

Post A Comment