Nagradni konkurs za najbolju fotografiju u povodu Svjetskog dana turizma

Nagradni konkurs za najbolju fotografiju u povodu Svjetskog dana turizma

Rok prijave 10.10.2022

Projekti EU4AGRI & EU4AGRI-Recovery, koje finansira Evropska unija, a implementiraju i sufinansiraju UNDP i CzDA objavljuju nagradno takmičenje za najbolju fotografiju na temu „Razglednice domo…

Projekti EU4AGRI & EU4AGRI-Recovery, koje finansira Evropska unija, a implementiraju i sufinansiraju UNDP i CzDA objavljuju nagradno takmičenje za najbolju fotografiju na temu „Razglednice domovine: Sve naše ljepote“

POZIVAMO SVE LJUBITELJE FOTOGRAFIJE DA POKAŽU LJEPOTE RURALNIH PODRUČJA
BOSNE I HERCEGOVINE KROZ OBJEKTIV SVOJIH APARATA

S ciljem promocije ljepotâ ruralnih područja u Bosni i Hercegovini, doprinoseći na taj način i promociji turizma u Bosni i Hercegovini, projekti EU4AGRI & EU4AGRI-Recovery pozivaju sve ljubitelje fotografije da pošalju svoje uratke, te da tako učestvuju u nagradnom takmičenju i dobiju priliku da osvoje vrijedne nagrade.

Fotografije treba da predstavljaju odmor u Bosni i Hercegovini kroz foto-objektiv bh. prirode imajući posebnu poveznicu sa bh. ruralnim turizmom, putom BiH ka Evropskoj uniji, ljepotama bh. poljoprivrede “od njive do stola”, biodiverzitetom bh. prirodnih ljepota, bh. ekologijom, ženama i mladim, sportsko-reakreativnim sadržajima, kulturno-historijskom naslijeđu BiH, te regeneracijom ruralnih područja. Fotografije trebaju biti napravljene vodoravno (landscape) sa najmanjom rezolucijom od 1200 x 630 piksela.

U nagradnom takmičenju mogu učestvovati svi fotografi/kinje, umjetnici/ce, građani/ke BiH, koji do 15. 10. 2022. godine na e-mail adresu registry.ba@undp.org pošalju originalne i kreativne fotografije na temu  „Razglednice domovine: Sve naše ljepote..“ Deset (10) najboljih fotografija bit će korišteno za izradu razglednica najljepših predjela Bosne i Hercegovine.

Pobjednik/ca nagradnog takmičenja će osvojiti: vikend za dvije osobe u bh. čarobnom selu, dok će drugoplasirani osvojiti insta pixel kameru a trećeplasirani osvojiti dron za fotografisanje. Ostalih 7 najboljih fotografija dobit će prigodne poklon pakete. Nagrade će biti dodijeljene u roku od 30 radnih dana od dana objave pobjednika/ce.

Svaka potpuna prijava treba da sadrži:

  1. Uredno popunjen prijavni obrazac i potpisanu izjavu;
  2. Jednu fotografiju isključivo u digitalnom JPEG ili PDF formatu, rezolucije koja omogućava detaljan uvid u predloženi rad; (minimalno 1200 x 630 piksela).
  3. Tekstualni opis rada (u dužini od 50 do 150 riječi) koji treba da sadrži naziv fotografije, mjesto gdje je fotografija napravljena, obrazloženje šta fotografija predstavlja i koju poruku šalje

Prijava na takmičenje mora biti individualna. Jedan podnosilac prijave na takmičenje može prijaviti najviše jednu fotografiju.

Fotografije će se ocjenjivati u odnosu na predstavljeni prijedlog, njihovu originalnost i sposobnost da se jasno pokaže tema koja promovira raznolikost agrarnih ljepota, ruralnih područja, te prirodnih i drugih potencijala u svrhu razvoja turizma i promocije BiH. Dodatno, 50 posto cjelokupne ocjene činit će broj interakcija (lajkova) na društvenoj mreži Facebook. Sve fotografije bit će objavljene na Facebook stranici projekata “EU4AGRI”. Pobjedničke fotografije mogu biti korištene i kao osnova za vizuale promotivnih materijala projekata EU4AGRI & EU4AGRI-Recovery, kao i postavljene na drugim lokacijama van prostorija projekata.

Dodatne informacije i pojašnjenja možete dobiti slanjem upita na email registry.ba@undp.org.

PRAVILNIK ZA PRIJAVU

PRAVILNIK ZA PRIJAVU I UČEŠĆE NA NAGRADNOM TAKMIČENJU ZA NAJBOLJU FOTOGRAFIJU NA TEMU „RAZGLEDNICE DOMOVINE: SVE NAŠE LJEPOTE“

Predmet

Predmet nagradnog takmičenja su fotografije koje predstavljaju odmor u Bosni i Hercegovini kroz foto objektiv bh. prirode. Fotografije mogu biti urađene bilo kojim uređajem, koji osigurava kvalitetu fotografije za najmanje 1200 x 630 piksela.

Tema

Takmičenje se organizuje pod nazivom i temom „Razglednice domovine: Sve naše ljepote s ciljem promocije prirodnih ljepota, te samim time i turizma u Bosni i Hercegovini. Fotografije treba da predstavljaju odmor u Bosni i Hercegovini kroz foto objektiv bh. prirode imajući posebnu poveznicu sa bh. ruralnim turizmom, putom BiH ka Evropskoj uniji, ljepotama bh. poljoprivrede “od njive do stola”, biodiverzitetom bh. prirodnih ljepota, bh. ekologijom, ženama i mladim, sportsko-reakreativnim sadržajima, kulturno-historijskim naslijeđem BiH, te regeneraciji ruralnih područja. Fotografije trebaju biti napravljene vodoravno (landscape) sa najmanjom rezolucijom od 1200 x 630 piksela.

Pravo učešća

Takmičenje je otvoreno za sve fotografi/kinje, umjetnici/ce, građani/ke BiH. Prijava na takmičenje mora biti individualna.

Prijavni period

Projekti EU4AGRI & EU4AGRI-Recovery će primati prijave za takmičenje od 27.09.2022. do 10.10 2022. godine, isključivo putem email adrese registry.ba@undp.org, sa obaveznom naznakom u predmetu poruke “Nagradno takmičenje: EU4AGRI & EU4AGRI-Recovery – Razglednice domovine: Sve naše ljepote“

Sadržaj prijave

Svaka potpuna prijava treba da sadrži:

  1. Uredno popunjen prijavni obrazac i potpisanu izjavu;
  2. Jednu fotografiju isključivo u digitalnom JPEG ili PDF formatu, rezolucije koja omogućava detaljan uvid u predloženi rad; (minimalno 1,080 x 1,350 piksela).
  3. Tekstualni opis rada (u dužini od 50 do 150 riječi) koji treba da sadrži naziv fotografije, mjesto gdje je fotografija napravljena, obrazloženje šta fotografija predstavlja i koju poruku šalje

Prijavljeni radovi moraju biti originalni i djelo autora/ice koji predlažu rad. Jedan podnosilac prijave na takmičenje može prijaviti najviše jednu kreativnu fotografiju.

Kriteriji ocjenjivanja

Kako bi mogle učestvovati, sve prijave moraju ispunjavati standarde i pravila koja su navedena u ovom javnom pozivu. Prijave će ocjenjivati komisija sastavljena od 3 predstavnika projekta EU4AGRI dok će četvrti član komisije biti šira javnost – koja će putem Facebook stranice projekata “EU4AGRI” moći glasati (30 % od ukupne finalne ocjene).

Nagradni fond

Deset (10) najboljih fotografija bit će korišteno za izradu razglednica domovine: Sve naše ljepote

Pobjednik/ca nagradnog takmičenja će osvojiti: vikend za dvije osobe u bh. čarobnom selu, dok će drugoplasirani osvojiti insta Pixel kameru a  trećeplasirani osvojiti dron za fotografisanje. Ostalih 7 najboljih fotografija dobit će prigodne poklon pakete. Nagrade će biti dodijeljene u roku od 30 radnih dana od dana objave pobjednika/ce.

Međusobne obaveze

Autor/ica dostavljenih fotografija se obavezuje da će ustupiti svoje fotografije za potrebe projekta EU4AGRI.

Obaveze projekata EU4AGRI & EU4AGRI-Recovery su da obezbijedi nagrade i finansijska sredstva potrebna za proces izrade razglednica koje će biti poslate širom BiH,  kao i da dodijeli nagrade nakon realizacije rada.

Pravo na raspolaganje

Projekti ne preuzimaju odgovornost za izgubljene, kasne, nepotpune, netačne, ili pogrešne prijave. Prijave se neće vraćati te iste postaju trajno vlasništvo projekata EU4AGRI & EU4AGRI-Recovery. Prijavom na takmičenje svi učesnici/ce pristaju da EU4AGRI & EU4AGRI-Recovery imaju pravo da bez finansijske naknade javno predstavi, kopira ili na druge načine koristi prijavljene radove u skladu sa potrebama nagradnog takmičenja.

Završne odredbe

Projekti EU4AGRI  & EU4AGRI-Recovery imaju potpuno pravo da otkaže, povuče i/ili koriguje takmičenje ili bilo koji dio istog. Projekti imaju pravo da diskvalificiraju bilo koju prijavu ukoliko smatra da je ista prekršila pravila učešća. Dodatne informacije i pojašnjenja zainteresirani građani mogu dobiti slanjem upita na email registry.ba@undp.org.

Prihvatanje pravila

Apliciranjem na takmičenje, učesnici u potpunosti prihvataju sva pravila koja su navedena u ovom pozivu i prihvataju odluku žirija koja će biti konačna i obavezujuća.

PREUZMITE DOKUMENTE ZA PRIJAVU

PRIJAVNI OBRAZAC: Takmičenje*

IZJAVA: Takmičenje

*29. septembra ažuriran je obrazac za prijave, usklađeno sa pravilima nagradnog konkursa: “Jedan autor može predati najviše 1 prijedlog”


Preuzeto sa: Hocu.ba

No Comments

Post A Comment