NASTAVLJENE EDUKACIJE MLADIH O RADNIM PRAVIMA I DIGITALIZACIJI

NASTAVLJENE EDUKACIJE MLADIH O RADNIM PRAVIMA I DIGITALIZACIJI

 U sklopu projekta „ Digitalna pismenost i radna prava u akciji“ za mlade od 18 do 25. godine dana 11.04. i 13.04.2024. godine nastavljena je edukacija mladih o radnim pravima i digitalizaciji u Centru za mlade Teslić.

Cilj projekta je edukacija mladih o radnim pravima i digitalizaciji, primjena digitalnih vještina u radnom kontekstu, stvaranje digitalne platforme za informisanje o radnim pravima, povećanje participacije ciljnih grupa i formiranje lokalnih partnerstava.

Na edukaciji predstavljena je i analiza ankete koja je sprovedena a u vezi sa stanjem radnih i ljudskih prava i digitalizaciju u opštini Teslić za ciljnu grupu mladi od 17 – 25 godina.

Učesnici edukacije na jednom mjestu detaljno su mogli dobiti znanje o svojim radnim pravima,  i postati digitalno pismeniji. Stvaranjem digitalne platforme kroz projekat pružit će ciljnim grupama lako dostupan izvor informacija o radnim pravima. 

Ukupno su održane tri radionice“ Edukacija mladih o radnim pravima i digitalizaciji“ za 45 mladih i pružene su im korisne informacije i resursi i  također radionice su postavile temelje za buduće edukacije.  

Projekat „ Digitalna pismenost i radna prava u akciji“ je podržan od strane Evropske unije u BiH u okviru projekta „EU Podrška Unapređenju Radnih i Ljudskih Prava kroz Digitalizaciju“.

Udruženje za razvoj unapređene i podršku zajednice.

No Comments

Post A Comment