Obrazovanje gradi BiH: Otvoren je konkurs za dodjelu stipendija za učenike srednjih škola i studente

Obrazovanje gradi BiH: Otvoren je konkurs za dodjelu stipendija za učenike srednjih škola i studente

Otvoren je konkurs za dodjelu stipendija Udruženja “Obrazovanje gradi Bosnu i Hercegovinu” za učenike srednjih škola i studente u školskoj/akademskoj 2021/2022. godini.

Prijave kandidata koji su u školskoj 2020/2021. godini primali stipendiju, a nisu ispunili obaveze volonterskog rada prihvaćene potpisanim ugovorom, neće se uzimati u razmatranje.

Prijave kandidata iz kategorija B, C i D kod kojih je prosjek primanja po članu domaćinstva 350 KM i više neće se uzimati u razmatranje. Datum slanja prijave i dokumenata Udruženje uzima sa otisak pečata pošte. Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane i bit će vraćene na adresu aplikanta.

Konkurs, obrazac prijave na konkurs za dodjelu stipendija korisnicima u školskoj/akademskoj 2021/2022. godini kao i izjave možete preuzeti na linku.

Prijave

Pojedinačnu prijavu s dokazima o ispunjavanju uslova Konkursa i traženim dokumentima dostaviti isključivo poštom na adresu: Udruženje “Obrazovanje gradi Bosnu i Hercegovinu”, Dobojska 4, 71000 Sarajevo
s naznakom “Prijava na konkurs – ne otvaraj” i slovnom oznakom pripadajuće kategorije kandidata:

  • A (student/učenik iz porodica ratnih vojnih invalida, demobilisanih boraca i civilnih žrtava rata)
  • B (učenik/student – osoba sa invaliditetom)
  • C (talentovani učenik/student)
  • D (učenik/student u stanju socijalne potrebe).

Konkurs za učenike srednjih škola ostaje otvoren do 20.09.2021. godine, a za studente do 11.10.2021. godine.

Više informacija o konkursu i prijava pronađite na linku.

Preuzeto sa: studomat.ba

No Comments

Post A Comment