Orior Media ZAPOŠLJAVA!

Orior Media ZAPOŠLJAVA!

Pozicija: Diplomirani pravnik/ca – 1 izvršitelj
Opis radnih aktivnosti:
✅ Praćenje zakonske i druge regulative vezane za djelatnost Društva;
✅ Davanje pravnih savjeta, mišljenja i objašnjenja u vezi s provedbom zakonskih propisa vezanih za poslovanje Društva;
✅ Izrada, tumačenje i kontrola ugovora i drugih pojedinačnih pravnih akata u skladu sa zakonskim propisima i interesima Društva;
✅ Izrada i sudjelovanje u izradi, tumačenje i kontrola općih pravnih akata Društva (pravilnici, procedure i sl.);
✅ Izrada akata i vođenje postupaka pred nadležnim institucijama u cilju osnivanja novih društava, registriranja statusnih promjena, promjena sjedišta i lica ovlaštenih za zastupanje, i drugih statusnih promjena;
✅ Briga o izvršavanju sudskih odluka i odluka drugih organa koji utiču na poslovanje Društva;
✅ Zastupanje Društva pred sudovima, upravnim, inspekcijskim i drugim organima;
✅ Kada je to neophodno, predlaganje i organiziranje pravnog zastupanja od strane vanjskih saradnika – advokata, priprema punomoći, praćenje njihovog rada, analiza troškova;
✅ Naplata potraživanja u saradnji sa računovodstvom društva
✅ Obavljanje poslova iz oblasti radnog prava (kreiranje ugovora o radu, rješenja, pravilnika, opomena, vođenje postupaka utvrđivanja odgovornosti radnika za povrede radnih obaveza i utvrđivanja materijalne odgovornosti radnika za naknadu štete pričinjene Poslodavcu, izrada akata o prekidu radnog odnosa i dr.);
✅ Pružanje operativne pravne podrške drugim organizacionim jedinicama
✅ Obavljanje i drugih poslova po nalogu neposrednog rukovodioca ili dirketora društva
Uvjeti:
☑ VSS – završen Pravni fakultet,
☑ Poželjno minimalno godina radnog iskustva u struci,
☑ Poznavanje rada na računalu (Windows, MS Office)
☑ Poznavanje engleskog jezika
☑ Sposobnost odgovornog individualnog rada, kao i efikasnog rada u timu,
☑ Sposobnost rješavanja problema i pružanja rješenja u kratkim vremenskim rokovima,
☑ Osoba treba da je komunikativna, odgovorna, pouzdana, da posjeduje organizacijske, prezentacijske i motivacijske sposobnosti, samoinicijativna.
Pošaljite svoj CV na hey@oriormedia.com
preuzeto sa: hocu.ba
No Comments

Post A Comment