Osigurajmo ravnopravnost: Gender Budget Watchdog Network webinar

Osigurajmo ravnopravnost: Gender Budget Watchdog Network webinar

Centar za promociju civilnog društva u okviru Gender Budget Watchdog Network organizira treći webinar pod nazivom Osigurajmo ravnopravnost: rodno odgovorno upravljanje javnim financijama i uloga organizacija civilnog društva.

Webinar će se održati 26. januara 2022. od 15 do 17 sati putem Zoom platforme.

Kako biste prisustvovali webinaru, potrebno je da se registrujete putem sljedećeg linka:

https://bit.ly/EnsuringEqualityWebinar, a nakon registracije zaprimit ćete mail s detaljima sastanka.

Cilj ovog online okupljanja jeste razgovor o PEFA okviru za procjenu rodne odgovornosti upravljanja javnim financijama i ulozi organizacija civilnog društva u poboljšanoj primjeni pomenute metodologije na Zapadnom Balkanu i u Republici Moldaviji.

Na događaju će govoriti predstavnice Gender Budget Watchdog Networka iz regije, predstavnica Svjetske banke, Maja Bosnić (NIRAS Development Consulting), Tia Elise Raappana (PEFA Sekretarijat), te Mary Collins (Europski ženski lobi).

Radni jezik webinara je engleski dok je prevod dostupan na bosanski/hrvatski/srpski, albanski, makedonski i rumunjski jezik.

Centar za promociju civilnog društva (CPCD), zajedno sa partnerima Centre for Research and Policy Making iz Sjeverne Makedonije, Gender Alliance for Development Centre iz Albanije, Kosovo Women’s Network sa Kosova, Ženska akcija iz Crne Gore, Gender Knowledge Hub iz Srbije, te Keystone Moldova iz Moldavije, provodi trogodišnji projekat pod nazivom „Mreža watchdog organizacija za rodno odgovorno budžetiranje na Zapadnom Balkanu i Republici Moldaviji“. Putem ovog projekta će se jačati kapaciteti organizacija na pitanjima rodno odgovornog budžetiranja (ROB). Projekat finansiraju Austrijska razvojna agencija i Švedska agencija za međunarodni razvoj i saradnju.

Osigurajmo ravnopravnost: Gender Budget Watchdog Network webinar – Civilno drustvo

Preuzeto sa: snagalokalnog.ba

No Comments

Post A Comment