Peace Inovation Lab Youth Work Edition

Peace Inovation Lab Youth Work Edition

Otvoren poziv za učesnike 4 treninga, dio dugoročnog projekta “Peace Inovation Lab Youth Work Edition” podržan od EACEA kroz Erasmus+.

Ciljevi:

  • Poboljšati socio-profesionalni razvoj i međunarodnu saradnju omladinskih radnika i trenera jačanjem njihovih kapaciteta u oblasti efektivnog pomirenja u postkonfliktnim regionima i pružanjem prostora za razmjenu dobre prakse
  • Povećati kapacitet omladinskih radnika da osmišljavaju i vode procese razvoja društvenih inovacija u oblasti pomirenja koristeći međusektorski pristup i metodologiju koju je razvila Regionalna laboratorija društvenih inovacija za mir i pomirenje namijenjenu mladima.
  • Osnažiti i podržati omladinske organizacije da sarađuju, zagovaraju i preuzmu važnu ulogu u procesu pomirenja dajući im kompetencije i prostor za implementaciju inovativnih ideja na lokalnom i međunarodnom nivou i uključivanje mladih kao aktivnih aktera.

Planirane su 4 aktivnosti mobilnosti/obuke u periodu od septembra 2021. do aprila 2022. godine.

Obukama prethodi pripremni period sa polaznicima koji će se odvijati online, a zatim slijede praktične aktivnosti gdje će polaznici primjenjivati kompetencije stečene na obukama, ovisno o temi obuke koju su pohađali.

Svi zainteresirani mogu se javiti u inbox na @orc_tuzla ili @cat.bih

No Comments

Post A Comment