Počni raspust aktivno i osvoji vrijednu nagradu!

Počni raspust aktivno i osvoji vrijednu nagradu!

UNICEF traži pomoćnice i pomoćnike u promociji U-Reporta BiH. U-Report je komunikacijski kanal koji predstavlja glas mladih i promoviše vaše učešće u stvaranju pozitivnih društvenih promjena. Služi kao sredstvo za razmjenu informacijarelevantnih za mlade, ali ti i daje priliku da izneseš svoja mišljenja i stavove o svemu oko tebe. I to nije bez veze, te informacije UN, institucije vlasti, nevladine organizacije, mediji i drugi partneri mogu koristiti  za kreiranje i analizuaktivnosti, programa, politika, strategija ili usluga koje su važne za tebe, poput obrazovanja, društvenih normi, itd.

Trenutno je otvoren U-Report upitnik vezan za rodnu diskriminaciju. Ova anketa U-Reporta će nam pomoći da razumijemo stvarnost sa kojom se djevojčice i djevojke danas suočavaju i da promovišemo glasove mladih među globalnim liderima. Na osnovu rezultata ovog upitnika UNICEF će kreirati „Pet prioritetnih pitanja“ za realizaciju budućnosti u kojoj adolescenti i mladi ljudi imaju moć da donose odluke o svojim životima i budućnosti.

Rezultate ćemo objaviti zajedno sa našim partnerima i mladima 2024. godine.

Vas pozivamo da sa nama podijelite inovativna rješenja za promociju U-Reporta kao platforme, ali i ovog specifičnog upitnika, i da angažujete nove U-Reportere koji će se registrovati na platformi, te na taj način učestvujete u kampanji i takmičenju koje organizujemo.

Osam najboljih rješenja koja su inovativna, kreativna, i imaju potencijal da dosegnu do velikog broja adolescentica i adolescenata (13-18 godina) i mladih ljudi (19-25 godina) će biti nagrađena:

  • Prva nagrada je: Galaxy Tab A8 (x1)
  • Druga nagrada je: Mobilni telefon Samsung Galaxy A34 (x 2)
  • Treća nagrada je: Sony bežične slušalice CH720 (x 5)

Konkurs je otvoren za adolescentice i adolescente (13-18 godina). Za učešće u konkursu potrebno je da nam dostavite vaša rješenja (ulične kampanje, digitalni i video materijali, kampanje na društvenim mrežama, događaji ili promocije u školama, omladinskim i drugim organizacijama, itd.) i pokažete ili dokažete na koji način ste regrutovali nove U-Reportere/ke.

Vaša rješenja možete dostaviti putem email adrese: amadzak@unicef.org do 14.1.2024, pod nazivom: „Imamo nove U-Reportere/ke“.   


Preuzeto sa: Hocu.ba

No Comments

Post A Comment