PODRŠKA PROJEKTIMA ZA 34 NEVLADINE ORGANIZACIJE

PODRŠKA PROJEKTIMA ZA 34 NEVLADINE ORGANIZACIJE

Načelnik opštine Teslić Milan Miličević danas je potpisao ugovore sa predstavnicima 34 organizacije civilnog društva čiji će projekti biti finansirani iz Budžeta opštine Teslić za 2021. godinu.
Projekti su odabrani po Javnom pozivu za podnošenje prijedloga projekata iz oblasti obrazovanja, kulture, podrške mladima, podrške za djecu sa poteškoćama u razvoju, podrške starim i osobama sa invaliditetom, ekologije i drugih sadržaja koji doprinose razvoju opštine Teslić i afirmaciji građanskog aktivizma.
Opštinska uprava uspješno primjenjuje Odluku o načinu odabira i praćenju realizacije projekata nevladinih/neprofitnih organizacija po LOD metodologiji.
 
 
Prema riječima načelnika Milana Miličevića ove godine u okviru Javnog poziva odobreno je 34 projekta za šta je iz Opštinskog budžeta izdvojeno 130.000 KM.
 
“Danas smo nastavili kontinuitet sufinansiranja rada organizacija civilnog društva na teritoriji opštine Teslić. 130.000 KM je ukupnan iznos predviđen budžetom raspoređen na osnovu vrste i kvaliteta projekata koji su ispunjavali uslove po LOD metodologiji. Mi smo prihvatili LOD metodologiju kao uslov da bismo mogli i mi i nevladine organizacije, a i sportski klubovi aplicirati prema sredstvima međunarodnih donatora. Ove godine smo uspjeli ispoštovati proceduru LOD metodologije što nam u budućnosti samo može donijeti nove projekte. Ja sam siguran da će ove 34 organizacije imati realizovane vidljive projekte koje će građani opštine Teslić moći da ocjenjuju” – rekao je Miličević.
 
Načelnik Odjeljenja za društvene djelatnosti Slaven Jelić je izjavio da Opštinska uprava ima razumijevanja prema organizacijama civilnog društva, te smatra da su jako važni za društvo.
“U budućnosti ćemo sarađivati sa svim ovim organizacijama kako bi zajedno aplicirali na mnogo veće i bolje projekte. U narednom periodu planiramo ozbiljan rad sa njima uključujući obuke, pisanje projekata, kako bi sve izgledalo mnogo kvalitetnije i uspješnije. U svakom slučaju imaju podršku Opštinske uprave” – istakao je Jelić.
No Comments

Post A Comment