POZIV NA SEMINAR „IZMJENE ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA“

POZIV NA SEMINAR „IZMJENE ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA“

Rok prijave 28.10.2022

Poštovani, pozivamo Vas da prisustvujete jednodnevnoj obuci pod nazivom:

„Izmjene Zakona o javnim nabavkama

Teme:

 1. Kako pravilno pripremiti plan nabavke u skladu sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama?
 2. Izmjene vezane za planiranje nabavke,
 3. Način procjene vrijednosti u planu,
 4. Istraživanje tržišta (kada i na koji način se vrši istraživanje tržišta),
 5. Novine vezane za objavu plana nabavke na Portalu „korak po korak“,
 6. Najčešće grške prilikom izrade plana nabavke,
 7. Postupanje u slučaju nepredviđenih i neplaniranih nabavki,
 8. Značaj internog pravilnika o javnim nabavkama za pravilno planiranje nabavke.
 9. Priprema ponuda od strane ponuđača
 10. Pretraga postupaka i obavještenja na portalu javnih nabavki,
 11. Preuzimanje tenderske dokumentacije,
 12. Priprema ponuda (osnovni elementi ponude, izjave, obrasci, garancije),
 13.  Šta sve prihvatljiva ponuda mora sadržavati – sadržaj ponude, period važenja, garancije uz ponudu, pozivanje na standarde, dodatna dokumentacija, aneksi,
 14. Najčešće greške.
 15. Izmjene vezane za provođenje postupaka nabavke male vrijednosti (konkurentskog zahtjeva i direktnog sporazuma)
 16. Izrada tenderske dokumentacije za konkurentski zahtjev – obavezni i opcioni elementi dokumentacije,
 17. Objava nabavke, preuzimanje i pojašnjenje tenderske dokumentacije,
 18. Otvaranje i ocjena ponuda i donošenje odluke o izboru/poništenju postupka nabavke,
 19. Uporedni prikaz provođenja postupka konkurentskog zahtjeva sa aspekta ugovornog organa i ponuđača,
 20. Novine vezane za uvid u ponude, žalbeni postupak i novi rokovi,
 21. Kako pravilno provesti direktni sporazum?

4. Pitanja i odgovori

Predavač: Doc. dr Brankica Šarić, akreditovani predavač javnih nabavki Agencije za javne nabavke BiH i ToT Projekta EU.

Ciljevi obuke: U okviru obuke učesnicima će se detaljno objasniti osnovne odredbe koje se odnose na planiranje nabavki u skladu sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama. Analiziraće se nove zakonske obaveze a koje se odnose na izradu plana nabavke, edukovaće se učesnici kako da na pravilan način vrše istraživanje tržišta s ciljem izrade što preciznije procjene vrijednosti i plana nabavke, te će se praktično prikazati na koji način se vrši objava plana nabavke na Portalu, što sada predstavlja obavezu. Detaljno će biti objašnjen način pripreme ponude od strane ponuđača uz ukazivanje na najčešće greške koje ponuđači u praksi čine, a koje za rezultat imaju odbacivanje ponude. Učesnicima će se detaljno objasniti novi način provođenja postupaka nabavki za svaku vrstu postupka nabavke „male vrijednosti“.

Obuka je namijenjena ugovornim organima, ponuđačima, ali i svima onima koje interesuje navedena tema.

Mjesto i datum održavanja obuke:

Univerzitet za poslovne studije,Banja Luka, ul. Jovana Dučića br 23a, 28.10.2022. godine (petak) sa početkomu 10:00 časova. 

Kotizacija: 100,00 KM. Svi polaznici dobijaju sertifikat o učestvovanju na specijalističkoj edukaciji.

Za prijave na svakog drugog ili trećeg učesnika iz iste organizacije odobrava se popust 20% po kotizaciji.

(Centar za unapređenje korporativnog upravljanja nije PDV obveznik)

Za sve dodatne informacije kao i pitanja stojim Vam na raspolaganju.

Možete nas kontaktirati na broj telefona  051/232-600 ili 066/133-741.

       Molimo Vas da izvršite uplatu na račun : 571- 010 – 00002095-84

                             (Komercijalna banka a.d. Banja Luka)

Opšti podaci:                                                                                                           Edukaciji će prisustvovati:                                                       

Preduzeće
Adresa preduzeća, poštanski broj
Odgovorna osoba
Identifikacioni broj(JIB), PDV broj
Tel/Fax
Na edukaciju prijavljujemo sljedeće kandidate 1. _____________________________                                           3. _____________________________ 2. _____________________________                                            4. _____________________________ Potpis i pečat:

Popunite narudžbenicu i pošaljite na na neku od mail adresa:

info@korporativnoupravljanje.com

korporativnoupravljanjebl@gmail.com

korporativnoup@gmail.com

tanjakeleman5@gmail.com


Preuzeto sa: Hocu.ba

No Comments

Post A Comment