Poziv na webinar “Energijska efikasnost i upravljanje energijom u industrijskim preduzećima”

Poziv na webinar “Energijska efikasnost i upravljanje energijom u industrijskim preduzećima”

Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine i Centar za energiju, okoliš i resurse (CENER 21) Vas pozivaju na webinar “Energijska efikasnost i upravljanje energijom u industrijskim preduzećima”, koji će biti održan putem Zoom online platforme 23.-24.02.2022. godine.

Poboljšanje energijske efikasnosti (EE), te uspostava sistema upravljanja energijom predstavljaju ključne alate za unapređenje konkurentnosti preduzeća na zahtjevnom međunarodnom tržištu, posebno u vremenu kriza. Za postizanje ovog cilja neophodno je vršiti stalnu edukaciju kadrova na svim nivoima koji su i pokretači razvoja.

Ciljna grupa webinara su: predstavnici velikih, malih i srednjih industrijskih preduzeća i ostalih velikih potrošača energije u Bosni i Hercegovini koji su uključeni u projekte upravljanja energijom i energijske efikasnosti na direktan ili indirektan način.

Kotizacija za učešće na webinaru iznosi 150,00 KM+PDV. Za 2 i 3 polaznika iz iste organizacije odobrava se popust od 10%, a za 4 i više polaznika iz iste organizacije odobren je popust od 15%. U cijenu su uključena stručna predavanja, prezentacije sa webinara i certifikat o učešću.

Molimo Vas da, ukoliko ste zainteresirani za učešće na webinaru, izvršite prijavu popunjavanjem online prijavnog obrasca najkasnije do 18.02.2022. godine do 16:00. Nakon izvršene prijave, pristupni link će biti dostavljen svim prijavljenim učesnicima. Za sve dodatne informacije možete se obratiti na telefon: 033/566-201 i 033/566-200.

komorabih.ba

No Comments

Post A Comment